enyeniadresi.com - a101 aktuel - canli bahis - kacakbahiste.com - direkizle - kaçak bahis - yacht charter turkey - porn
Конференции

logo bg

Конференции

Във Филологическия факултет се провеждат няколко редовни конференции:

Семинар "Текст и интерпретации"

Семинарът "Текст и интерпретации" се организира от литераторите във Филологическия факултет за първи път през октомври 1999 г. Идеята на организаторите е всеки семинар да е ориентиран около определен проблем или автор от българската литература. В този смисъл първите два семинара великолепно илюстрират смисъла на този замисъл - единият беше свързан с творчеството на Атанас Далчев, докато вторият проблематизира явлението български символизъм.
След провеждането на семинарите текстовете бяха представени в самостоятелни издания, които и до ден днешен имат изключителен интерес сред филолозите в страната. От страниците на нашия сайт ще ви предоставим възможност да се запознаете с тези, а и всички следващи издания.
В момента броят на Годишника, в който са публикувани текстовете от семинара "Българският символизъм. 100 години самота" все още се продава и бихте могли да го закупите за 5.00 лв. от факултетския издателски център в І корпус на ЮЗУ "Неофит Рилски", стая 439.

Приключи ІІІ семинар "Текст и интерпретации"
"1928 година. Прочити на Йовков"

Предлагаме видеозаписи на част от докладите, които се представиха в заседателната зала на І корпус на ЮЗУ "Неофит Рилски".

 

Текст и интерпретации

Атанас Далчев

Студентска конференция

Първа студентска научна конференция

В деня, в който православната църква по стар стил чества светите равноапостоли Св. св. Кирил и Методий, 11 май 2007 г., в Заседателната зала на Ректората на Югозападния университет „Неофит Рилски” се проведе Първата студентска конференция на Филологическия факултет.
Откриването направи Деканът на Филологическия факултет доцент Хачик Хачикян, който изтъкна значението на форума за развитието на студентската изследователска работа. В приветственото си слово той посочи, че една от мисиите на преподавателите във факултета е да развиват у студентите изследователски амбиции и стремежи сами да участват в разработването на нови идеи и научни проекти. Към казаното се присъедини и доц. Иван Мирчев, заместник-ректор на университета, които от името на ръководството на ЮЗУ „Неофит Рилски” поздрави участниците за смелостта да приемат предизвикателството да участват в научни дебати. Доцент Петър Воденичаров даде началото на работните заседания като изрази радостта на организаторите, че неколкомесечните им усилия са се увенчали с успех и конференцията вече е факт.
Както споделиха организаторите, конференцията не беше тематично ограничена, за да се даде възможност на по-голям брой студенти да вземат участие със свои разработки и да участват в обсъжданията на научни проблеми.

В 10 часа започнаха едновременно заседания в двете секции. Секция Междукултурна комуникация обединяваше разработките на Яна Първанова (Language Ambiguity), Галин Войчев (Mediation as Translation, Translation as Mediation), Стефана Василева (Connotation and Cross-Cultural Semantics) и Наташа Фурнаджийска (French Borrowings in Modern English). Модератор на заседанието беше ас. Мария Чанкова. Докладите предизвикаха голям интерес от страна на студентите, което е критерий за свършената от авторите изследователска работа.
В първото заседание на секция Литературознание, етнология и фолклористика бяха включени шест доклада, които дискутираха въпроси от областта на литературознанието и литературната историография. Модератор беше асистент Люба Атанасова, която представи програмата на заседанието и откри работната част на секцията. Първите два доклада бяха в областта на руската литература, като Невяна Иванова се спря на „Цветовата символика у Лермонтов”, а Ива Стаменова фокусира вниманието на аудиторията върху „Трагизъм в образите на Онегин и Печорин”. „Библейската вяра, скрита зад навъсените стихове” беше озаглавен докладът на Атанаска Методиева, в който обект на анализ беше творчеството на Никола Вапцаров. Камелия Николова също задържа вниманието на аудиторията върху българската литература с доклада си „Националната революция – философия и образност в поезията на Българското възраждане (Наблюдения върху творби на Чинтулов, Раковски и Ботев)”. Библията и познанието бяха основните концепти в изнесения от Ангела Димитриоска доклад на тема „Въведение в свещеното познание”. Първото заседание завърши с представянето на Цветанка Мангушева („Нестихващата полемика Кирил Христов”), която в изследването си дискутира сложната и противоречива рецепция на творчеството на големия български поет от страна литературната критика в България.
Доцент Елена Тачева се обърна към участниците с думите, че най-плодотворна част от всяка една конференция е дискусията, която се провокира от чутото в докладите. Наред с това тя отбеляза, че въпросите от страна на аудиторията са преди всичко проява на задълбочен интерес, с което практически постави началото на обсъжданията на докладите – по-диалогичната част в работата на конференцията. Предвиденото по програма време беше просрочено, тъй като участниците отговаряха на множество въпроси, зададени от присъстващите в залата.
След едночасова почивка се откри второто заседание на секция Литературознание, етнология и фолклористика, чийто модератор беше асистент Николай Папучиев. Тук също бяха включени шест доклада, но научният интерес беше съсредоточен в областта на етнологията и фолклористиката. Почти всички разработки бяха придружени с мултимедийни презентации, чието техническо обезпечаване показа готовността на факултета да бъде домакин на високи научни форуми и да приема съвременните предизвикателства пред научните изследвания и тяхното представяне.
Първите два доклада бяха с обща методология и изследователски инвенции: екипната работа между Анита Валентинова и Атанаска Методиева (Новите граждански ритуали: Именуване на дете) и Валентина Тодорина и Радослава Чакинска (Новите граждански ритуали: Бракосъчетание и погребение) демонстрира високо ниво на научно партньорство, в резултат на което бяха представени задълбочени проучвания в областта на етноложкото познание. Мултимедийната презентация на събраните от авторките фотоматериали, допълнително засили интереса към защитаваните от тях тези. С богат илюстративен материал беше придружен и докладът на Елена Лазарова, Павел Найденов и Наталия Михайлова „Руският клуб в Благоевград”. Авторите спряха вниманието на аудиторията върху възникването, историята и дейността на Руския клуб в Благоевград, като изтъкнаха ролята му за интеграцията на повече от 150 руснаци и още толкова украински граждани в българското общество. Елисавета Шаркова представи своето изследване „Съпоставка на някои названия за бременна жена в българския език и в английския език”, направи паралел между термините, употребявани за обозначаване на бременните жени в българския и английския език. Подробно и задълбочено беше проучването на Петя Иванова за една от емблемите на Благоевград – Ансамбъл „Пирин”. Представянето й беше съпътствано от 15-минутен видеофилм, подготвен и любезно предоставен на младата изследователка от ръководството на ансамбъла. С мултимедийна презентация беше представен и последният доклад на конференцията „Брак и семейство при ромите в Чехия и Словакия” от Ленка Будилова – докторант в Западночешкия университет в Пилзен. Изследването предизвика голям интерес от страна на участващите в конференцията, тъй като запозна аудиторията с непознати за българската култура брачни стратегии.

Конференцията завърши с награждаване на участниците с грамоти и издания на Филологическия факултет на ЮЗУ „Н. Рилски” и поемане на ангажимент от страна на ръководството на факултета за публикуване на докладите в самостоятелно издание. Завърши и с пожеланието конференцията да се превърне в постоянен годишен форум за изява на млади изследователи.

От мястото на събитието – Снежина Цветанова (І курс, БФ)

Контакти

+359 73 588 523
+359 73 588 523
filologia@swu.bg

Адрес

Филологически факултет
ул. "Иван Михайлов" 66
2700 Благоевград, България

  • kaçak bahis - kaçak iddaa