enyeniadresi.com - a101 aktuel - canli bahis - kacakbahiste.com - direkizle - kaçak bahis - yacht charter turkey - porn
Новини

logo bg

Епохално откритие направи професор от Филологическия факултет

Професор Лилия Илиева от Филологическия факултет откри оригиналния ръкопис на първата История на България от Петър Богдан. Тази история е по-стара от век от историята на Паисий.
За откритието проф. Лилия Илиева пише в предстоящия брой 1 на реферираното сп. „Балканистичен форум“ за 2018 г. Статията ù е озаглавена „Открит е първият трактат върху българската история: Петър Богдан, за древността на бащината земя и за българските неща“. Информацията е достъпна вече онлайн на адрес:
https://www.academia.edu/35213829/The_First_Tractate_on_Bulgarian_History_Found_Petar_Bogdan_On_the_Antiquity_of_the_Father_s_Land_and_on_the_Bulgarian_Things
Професор Илиева е направила откритието си, работейки по проект, финансиран от Фонд “Научни изследвания“, заедно с екип преподаватели от катедрата по „Български език“ към Филологическия факултет.
"Тъй като има документ, открит навремето от Божидар Димитров във Ватикана, че трудът на Петър Богдан е излязъл от печат във Венеция малко след смъртта на автора (починал е през 1674 г.), опитахме се да издирим печатното издание, но попаднахме на авторския ръкопис. Така текстът на този труд, който преди това е известен само чрез редактираното си от друг автор начало, става достъпен на науката." - сподели авторката.

Любим учител № 1 за 2017

Любим учител № 1 за 2017 година стана възпитаник на Филологическия факултет.
На тържествена церемония на 16 ноември в Благоевград беше връчена наградата „Любим учител на годината“. Първото място  спечели учителката по български език и литература Заприна Глушкова от СОУ „Никола Вапцаров“ в Хаджидимово. Второто място също бе спечелено от наша възпитаничка – литераторката Ангелина Воденичарова от професионалната Лесотехническа гимназия в Банско. Да ни е честито!

График за интегриран практико-приложен държавен изпит по български език и литература 20.11.-27.11.2017 година

Публикуван е графикът за провеждане на интегрирания практико-приложен държавен изпит по български език и литература за студенти от специалностите „Българска филология“, редовно и задочно обучение, „Славянска филология“, редовно обучение, „Балканистика“, редовно обучение, Педагогика на обучението по български език и по чужд език, редовно обучение, за придобиване на педагогическа правоспособност в  базовите училища в Благоевград ТУК.

ДААД стипендии 2017-2018 г.

От години насам Германската Служба за Академичен Обмен (DAAD), съвместно с Международната Фондация "Св. Св. Кирил и Методий" предоставят възможност за финансиране на обучението и изследователската дейност на български студенти, докторанти, университетски преподаватели и други учени. DAAD предлага на бъдещите си стипендианти за академичната 2017-2018 година следните видове стипендии:

  • за продължаване на следването след завършена бакалавърска степен (магистърски стипендии);
  • изследователски стипендии за докторанти и млади учени;
  • стипендии за изследоватески престой на университетски преподаватели и учени;
  • повторна покана за бивши стипендианти;
  • летни курсове за студенти;
  • студентски екскурзии.

Информация за необходимите документи за кандидатстване и сроковете за тяхното подаване е предоставена на интернет страницата на DAAD: http://www.daad.de, на Международната фондация "Св. Св. Кирил и Методий": www.cmfnd.org, на Посолството на Федерална република Германия: http://www/sofia.diplo.de, както и във Фейсбук на това Посолство: https://bg-bg.facebook.com/DeutscheBotschaftSofia/

Първа сбирка за уточняване на графика по китайски език

Уведомяваме всички студенти, подали заявления за изучаване на КИТАЙСКИ ЕЗИК, че  първата сбирка за уточняване на графика за провеждане на занятията ще бъде на 02 октомври 2017 година от 17.00 часа в зала 531 на Учебен корпус № 1.

Курс по албански език

Уведомяваме всички студенти и преподаватели, че могат да се включат в курса по АЛБАНСКИ ЕЗИК (30 ЧАСА упражнения).  Занятията ще се проведат от 03 до 16 октомври 2017 година от 08.30 часа в зала 701 на Учебен корпус № 1.

 Желаещите могат да подадат заявления в 568 кабинет на Учебен корпус № 1.

                                      Лектор: Дениса Черма

Контакти

+359 73 588 523
+359 73 588 523
filologia@swu.bg

Адрес

Филологически факултет
ул. "Иван Михайлов" 66
2700 Благоевград, България

  • kaçak bahis - kaçak iddaa