enyeniadresi.com - a101 aktuel - kacakbahiste.com - direkizle - kaçak bahis - yacht charter turkey
Новини

logo bg

Епохално откритие направи професор от Филологическия факултет

Професор Лилия Илиева от Филологическия факултет откри оригиналния ръкопис на първата История на България от Петър Богдан. Тази история е по-стара от век от историята на Паисий.
За откритието проф. Лилия Илиева пише в предстоящия брой 1 на реферираното сп. „Балканистичен форум“ за 2018 г. Статията ù е озаглавена „Открит е първият трактат върху българската история: Петър Богдан, за древността на бащината земя и за българските неща“. Информацията е достъпна вече онлайн на адрес:
https://www.academia.edu/35213829/The_First_Tractate_on_Bulgarian_History_Found_Petar_Bogdan_On_the_Antiquity_of_the_Father_s_Land_and_on_the_Bulgarian_Things
Професор Илиева е направила откритието си, работейки по проект, финансиран от Фонд “Научни изследвания“, заедно с екип преподаватели от катедрата по „Български език“ към Филологическия факултет.
"Тъй като има документ, открит навремето от Божидар Димитров във Ватикана, че трудът на Петър Богдан е излязъл от печат във Венеция малко след смъртта на автора (починал е през 1674 г.), опитахме се да издирим печатното издание, но попаднахме на авторския ръкопис. Така текстът на този труд, който преди това е известен само чрез редактираното си от друг автор начало, става достъпен на науката." - сподели авторката.

Контакти

+359 73 588 523
+359 73 588 523
filologia@swu.bg

Адрес

Филологически факултет
ул. "Иван Михайлов" 66
2700 Благоевград, България

  • kaçak bahis - kaçak iddaa