a101 aktuel - canli bahis - kacakbahiste.com - direkizle - kaçak bahis - yacht charter turkey
Новини

logo bg

Национални филологически четения за студенти и докторанти – 2017 година

Уважаеми колеги бакалаври, магистри и докторанти филолози от българските висши училища!

На 11 май 2017 г. Филологическият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград, организира отново своите Национални филологически четения за студенти и докторанти (Програма).
Каним всички, които са изкушени от проблемни въпроси на езикознанието и литературознанието, да вземат участие в тази конференция. Участниците ще бъдат разделени в две секции – езиковедска и литературоведска. Национално жури ще определи победителите, които ще получат награди.
Заявка за участие (свободен текст , но трябва да съдържа име на доклада, име на студента/докторанта, информация за това той дали е студент или докторант, висше училище) трябва да попълните и изпратите на следния електронен адрес: ant100@abv.bg; panayotova@swu.bg или да подадете във Филологическия факултет - стая 568 всеки работен ден! 
Очакваме ви!  :)

Студентка от Филологическия факултет с литературно отличие

 

Студентката Цветелина Митова от специалност Българска филология, ІІІ курс е победителката в конкурса за есе под наслов "Пътят на водата". Литературният конкурс е организиран по повод шейсетгодишния юбилей на дружество "Водоснабдяване и канализация", гр. Благоевград. Цветелина е отличена в оспорвано състезание сред повече от 100 участници. Награждаването се състоя на 22 март 2017 година, когато бе отбелязан Международният ден на водата.  

Японски език - първа сбирка

Първата сбирка по японски език ще се проведе на 21 март 2017 година, 17.15 ч. в зала 1531 (начинаещи и напреднали).

График за интегриран практико-приложен държавен изпит по български език и литература 20.03.-31.03.2017 година

Г Р А Ф И К

За провеждане на интегриран практико-приложен държавен изпит по български език и литература за студенти от специалностите „Българска филология“, редовно и задочно обучение, „Славянска филология“, редовно обучение, „Балканистика“, редовно обучение, Педагогика на обучението по български език и по чужд език, редовно обучение, за придобиване на педагогическа правоспособност в  базовите училища в Благоевград, съгласно разпределението:

VІ средно общообразователно училище „Иван Вазов“

21 март 2017 година (вторник) – сутрин

 1. Фатме Сюлейманова Куртова, фак. № 11300221042 – 1 час (08.00 ч.), базов учител Мария Станоева
 2. Райна Георгиева Нешева, фак. № 12300221024 – 2 час (08.50 ч.), базов учител Мария Станоева
 3. Стефани Георгиева Китановска, фак. № 12300221025 – 3 час (09.50 ч.), базов учител Мария Станоева
 4. Наталия Георгиева Жечкова, фак. № 12300221032 – 4 час (10.40), базов учител Мария Станоева
 5. Петър Димитров Манушкин, фак. № 0835001 – 5 час (11.30), базов учител Мария Станоева
 6. Славейка Василева Балабанова, фак. № 11300131033 – 6 час (12.20), базов учител Мария Станоева

28    март 2017 година (вторник) – сутрин

 1. Марио Димитров Кашкански, фак. № 10300222033 – 1 час (08.00 ч.), базов учител Мария Станоева
 2. Теодора Чавдарова Първанова, фак. № 11300222008 – 2 час (08.50 ч.), базов учител Мария Станоева
 3. Николина Любенова Маркова, фак. № 11300222010 – 3 час (09.50 ч.), базов учител Мария Станоева
 4. Деси Георгиева Иванова, фак. № 11300222024 – 4 час (10.40), базов учител Мария Станоева
 5. Елена Викторова Атанасова, фак. № 12300222002 – 5 час (11.30), базов учител Мария Станоева
 6. Виляна Любомирова Петрова, фак. № 12300222014 – 6 час (12.20), базов учител Мария Станоева

VІІ средно общообразователно училище „Кузман Шапкарев“

23 март 2017 година (четвъртък) – сутрин

 1. Зейнепа Адемова Туфанова, фак. № 12300221047 – 1 час (07.30 ч.), базов учител Десислава Пашова
 2. Десислава Райкова Йончева, фак. № 12300221049 – 2 час (08.20 ч.), базов учител Десислава Пашова
 3. Лилия Благоева Ставрева, фак. № 11300221054 – 3 час (09.10 ч.), базов учител Десислава Пашова
 4. Камелия Крумова Зашева, фак. № 12300221052 – 4 час (10.15 ч.), базов учител Десислава Пашова

24 март 2017 година (петък) – сутрин

 1. Мария Георгиева Граматикова, фак. № 12300221050 – 2 час (08.20 ч.), базов учител Десислава Пашова
 2. Елена Георгиева Арнаудова, фак. № 12300221053 – 3 час (09.10 ч.), базов учител Десислава Пашова
 3. Любка Костадинова Младенова, фак. № 12300221062 – 4 час (10.15 ч.), базов учител Десислава Пашова

VІІІ средно общообразователно училище „Арсени Костенцев“

20 март 2017 година (понеделник) – сутрин

 1. Асен Валентинов Митов, фак. № 103000221045 –  2 час, базов учител Юлияна Христова
 2. Силви Красимирова Размирска, фак. № 10300221051 – 3 час, базов учител Юлияна Христова
 3. Хасан Албенов Чаушев, фак. № 11300221002 – 4 час, базов учител Юлияна Христова
 4. Ирина Ивова Иванова, фак. № 11300221022 –  5 час, базов учител Юлияна Христова

31    март 2017 година (петък) – сутрин

 1. Робертино Стоилов Стоилов, фак. № 11300531001 –  1 час, базов учител Юлияна Христова
 2. Мая Георгиева Митрева, фак. № 11300531023 – 3 час, базов учител Юлияна Христова
 3. Симона Светлозарева Маринова, фак. № 12300721015 – 6 час, базов учител Юлияна Христова

График на занятията по испански език за летния семестър на учебната 2016/2017 година

Уважаеми студенти, занятията по испански език за летния семестър на учебната 2016/2017 година ще се провеждат всеки петък от 14:30 до 16:15 ч. в зала 1531.

Филологическият факултет на ЮЗУ „Н. Рилски“ беше домакин на Втората кръгла маса „Актуални проблеми на образованието по български език и литература“

На 26.11. 2016 г. в ЮЗУ „Неофит Рилски“ се проведе кръгла маса на тема: „Актуални проблеми на образованието по български език и литература“. Събитието беше организирано от Филологическия факултет на Югозападния университет и се провежда за втора поредна година. В него взеха участие университетски преподаватели от Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ и от ЮЗУ „Н. Рилски“, старши експертът по български език и литература в РУО-Благоевград Любима Димитрова и десетки учители от Благоевград и региона.

Първата част от кръглата маса беше посветена на проблемите на обучението по български език. Проф. Ангел Петров от СУ „Св. Кл. Охридски“ представи презентация, посветена на новите тенденции в обучението по български език, както и на някои проблеми, които новите учебни програми се опитват да разрешат. Специален акцент беше поставен върху нуждата от развитие на функционална грамотност у учениците чрез развиването на комуникативната им компетентност.

Д-р Сенем Конедарева, преподавател в Югозападния университет и в Американския университет в България, представи една много актуална тема – „Преподаването на българския език като чужд – предизвикателства и перспективи“. Посочени бяха спецификите при обучението по български език като чужд, както и някои особено успешни практики.

Втората част на кръглата маса беше посветена на обучението по литература. Проф. дфн Цв. Ракьовски постави някои проблеми и задачи, с които ще трябва да се справи учителят  при преподаването на литературните произведения не в литературноисторически контекст, както беше досега, а в рамките на тематични кръгове, които очертават определени важни за възприемане понятия.

Борислава Балиова сподели своя опит с преподаването на български език и и литература на деца със СОП в Осмо СУ „Арсени Костенцев“, а Заприна Глушкова от СУ „Н. Вапцаров“- гр. Хаджидимово в презентацията „Учителят по български език и литература – учител новатор“ сподели своя позитивен опит за повишаване на мотивацията на учениците с помощта на различни класни и извънкласни дейности.

Кръглата маса завърши с оживена дискусия по поставените проблеми, като участниците изразиха надеждата си тази среща да не бъде последна.

 IMG 20161126 2

IMG 20161126 1

 

График за държавен практико-приложен изпит по английски език - 24.10. - 21.11.2016 година

Понеделник, 24.10.2016.

Първа смяна

VIII СОУ, базов учител Сашка Джаджарова

2 ч. Любима Мавродиева 12300421034

3 ч. Димитрия Мавродиева 123004210

V СОУ, базов учител Румяна Герганова

5 ч. Жана Шопова 11300621004

Вторник, 25.10.2016.

Втора смяна

VII СОУ, базов учител Иванка Клечерова

2 ч. Алейдин Тахир 14300342012

3 ч. Рая Андонова 12300421039

Четвъртък, 27.10.2016.

Втора смяна

V СОУ, базов учител Малинка Сливкова

3 ч. Зорница Коцалова 11300421027

4 ч. Зарифка Реджеп 14300342007

5 ч. Милена Митрева 12300421004

Петък, 28.10.2016.

Първа смяна

VII СОУ, базов учител Мариела Брабашка

2 ч. Йоанна Аргилова 14300342006

3 ч. Атидже Узунова 14300342009

4 ч. Биляна Димитрова 12300421005

Втора смяна

II ОУ, базов учител Красимира Пиперевска

2 ч. Фатме Грошар 12300421002

4 ч. Димитър Иванов 12300321016

5 ч. Симона Игнатова 12300321012

Петък, 04.11.2016.

Първа смяна, V СОУ

2 ч. Иванка Ковачка 14300342002 – базов учител Екатерина Цветанова

3 ч. Михаела Ахтаподова 14300342004 – базов учител Малинка Сливкова

4 ч. Калина Стоева 14300342003 – базов учител Румяна Герганова

Петък, 11.11.2016.

Първа смяна

II ОУ, базов учител Камелия Барутчиева

2 ч. Андреа Димитров 12300321040

СОУИЧЕ

3 ч. Филиз Адем 12300621003 – базов учител Ели Бундова

4 ч. Ралица Огнянска 12300621008 – базов учител Ели Бундова

5 ч. Надежда Димитрова 12300421053 – базов учител Елеонора Лазарова

Петък, 18.11.2016.

Първа смяна

Езикова гимназия, базов учител Ивалина Георгиева

3 ч. Мария Стоянова 12300421037

Понеделник, 21.11.2016.

Първа смяна

Езикова гимназия, базов учител Ивалина Георгиева

3 ч. Камелия Кръстева 12300421006

4 ч. Донка Узунова 12300421011

5 ч. Ралица Божанина 12300421012

Контакти

+359 73 588 523
+359 73 588 523
filologia@swu.bg

Адрес

Филологически факултет
ул. "Иван Михайлов" 66
2700 Благоевград, България

 • kaçak bahis - kaçak iddaa