enyeniadresi.com - a101 aktuel - canli bahis - kacakbahiste.com - direkizle - kaçak bahis - yacht charter turkey - porn
Новини

logo bg

Национални филологически четения за студенти и докторанти

На 11 май 2017 г. , празникът посветен на св. св. равноапостолни Кирил и Методий Филологическият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград, организира за единадесети път своите Национални филологически четения за студенти и докторанти.
По традиция в Четенията се включват студенти и докторанти от всички български университети, а национално жури оценява научните разработки на участниците в две секции – езикознание и литературознание, като отличените  на първо, второ и трето място доклади получават освен сертификати и парични бонуси.
Приветствия от името на Ректора към участниците поднесоха  заместник-ректорите проф. Георги Апостолов и проф. Антони Стоилов, като и деканът на Филологическия факултет проф. М. Панайотова.
В словото си проф. Апостолов отбеляза подкрепата на ректорското ръководство на Югозападния университет към младите учени хуманитаристи и подчерта важността на подобни научни форуми за студенти и докторанти. Проф. Стоилов също приветства участниците и отбеляза интереса на младите хора към Югозападния университет във връзка с Четенията, интерес, който не секва през годините, защото утвърдената традиция на този национален конкурс привлича и нови участници, и такива, които вече са били гости на Университета.
Тази година част от научното жури на Четенията бяха проф. Владимир Жобов (СУ), доц. Йордан Ефтимов (НБУ), проф. Антони Стоилов (ЮЗУ) и проф. Магдалена Панайотова (ЮЗУ).
В двете секции се очертаха няколко интердисциплинарни теми, а опитното жури обърна внимание на някои проблемни ядра в темите на докладите на младите учени.
Спечелени бяха четири награди в езиковедската и четири награди в литературоведската секция.
В оспорвана борба на първите места се класираха съответно – в секция „Езикознание“ – докторант Ангелина Василева (ЮЗУ) и студентката Александра Клечарова (ЮЗУ); в секция „Литературознание“ докторант Боряна Цветкова (СУ). Втори награди спечелиха – докторантките Ива Иванова (СУ) и Александра Колева (ЮЗУ) в секция „Езикознание“, и студентките Соня Вутова (НБУ), Алевтина Минчева (ЮЗУ) и докторантът Стоян Митов (ЮЗУ) – в секция „ Литературознание“.
В началото на конференцията участниците, някои от които присъстват не за пръв път на Националните четения за студенти и докторанти, получиха отпечатания сборник от миналогодишните Четения. Новите научни разработки също ще бъдат рецензирани и тези, които отговарят на научните критерии, ще бъдат публикувани. 

 stud reading 2017

Допълнителна дата за изпита по "Българска диалектология"

Допълнителна дата за изпита по дисциплината "Българска диалектология" при проф. д-р Антони Стоилов на 10.05.2017 година от 10.00 ч., 568 кабинет.

Национални филологически четения за студенти и докторанти – 2017 година

Уважаеми колеги бакалаври, магистри и докторанти филолози от българските висши училища!

На 11 май 2017 г. Филологическият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград, организира отново своите Национални филологически четения за студенти и докторанти (Програма).
Каним всички, които са изкушени от проблемни въпроси на езикознанието и литературознанието, да вземат участие в тази конференция. Участниците ще бъдат разделени в две секции – езиковедска и литературоведска. Национално жури ще определи победителите, които ще получат награди.
Заявка за участие (свободен текст , но трябва да съдържа име на доклада, име на студента/докторанта, информация за това той дали е студент или докторант, висше училище) трябва да попълните и изпратите на следния електронен адрес: ant100@abv.bg; panayotova@swu.bg или да подадете във Филологическия факултет - стая 568 всеки работен ден! 
Очакваме ви!  :)

Студентка от Филологическия факултет с литературно отличие

 

Студентката Цветелина Митова от специалност Българска филология, ІІІ курс е победителката в конкурса за есе под наслов "Пътят на водата". Литературният конкурс е организиран по повод шейсетгодишния юбилей на дружество "Водоснабдяване и канализация", гр. Благоевград. Цветелина е отличена в оспорвано състезание сред повече от 100 участници. Награждаването се състоя на 22 март 2017 година, когато бе отбелязан Международният ден на водата.  

Японски език - първа сбирка

Първата сбирка по японски език ще се проведе на 21 март 2017 година, 17.15 ч. в зала 1531 (начинаещи и напреднали).

График за интегриран практико-приложен държавен изпит по български език и литература 20.03.-31.03.2017 година

Г Р А Ф И К

За провеждане на интегриран практико-приложен държавен изпит по български език и литература за студенти от специалностите „Българска филология“, редовно и задочно обучение, „Славянска филология“, редовно обучение, „Балканистика“, редовно обучение, Педагогика на обучението по български език и по чужд език, редовно обучение, за придобиване на педагогическа правоспособност в  базовите училища в Благоевград, съгласно разпределението:

VІ средно общообразователно училище „Иван Вазов“

21 март 2017 година (вторник) – сутрин

 1. Фатме Сюлейманова Куртова, фак. № 11300221042 – 1 час (08.00 ч.), базов учител Мария Станоева
 2. Райна Георгиева Нешева, фак. № 12300221024 – 2 час (08.50 ч.), базов учител Мария Станоева
 3. Стефани Георгиева Китановска, фак. № 12300221025 – 3 час (09.50 ч.), базов учител Мария Станоева
 4. Наталия Георгиева Жечкова, фак. № 12300221032 – 4 час (10.40), базов учител Мария Станоева
 5. Петър Димитров Манушкин, фак. № 0835001 – 5 час (11.30), базов учител Мария Станоева
 6. Славейка Василева Балабанова, фак. № 11300131033 – 6 час (12.20), базов учител Мария Станоева

28    март 2017 година (вторник) – сутрин

 1. Марио Димитров Кашкански, фак. № 10300222033 – 1 час (08.00 ч.), базов учител Мария Станоева
 2. Теодора Чавдарова Първанова, фак. № 11300222008 – 2 час (08.50 ч.), базов учител Мария Станоева
 3. Николина Любенова Маркова, фак. № 11300222010 – 3 час (09.50 ч.), базов учител Мария Станоева
 4. Деси Георгиева Иванова, фак. № 11300222024 – 4 час (10.40), базов учител Мария Станоева
 5. Елена Викторова Атанасова, фак. № 12300222002 – 5 час (11.30), базов учител Мария Станоева
 6. Виляна Любомирова Петрова, фак. № 12300222014 – 6 час (12.20), базов учител Мария Станоева

VІІ средно общообразователно училище „Кузман Шапкарев“

23 март 2017 година (четвъртък) – сутрин

 1. Зейнепа Адемова Туфанова, фак. № 12300221047 – 1 час (07.30 ч.), базов учител Десислава Пашова
 2. Десислава Райкова Йончева, фак. № 12300221049 – 2 час (08.20 ч.), базов учител Десислава Пашова
 3. Лилия Благоева Ставрева, фак. № 11300221054 – 3 час (09.10 ч.), базов учител Десислава Пашова
 4. Камелия Крумова Зашева, фак. № 12300221052 – 4 час (10.15 ч.), базов учител Десислава Пашова

24 март 2017 година (петък) – сутрин

 1. Мария Георгиева Граматикова, фак. № 12300221050 – 2 час (08.20 ч.), базов учител Десислава Пашова
 2. Елена Георгиева Арнаудова, фак. № 12300221053 – 3 час (09.10 ч.), базов учител Десислава Пашова
 3. Любка Костадинова Младенова, фак. № 12300221062 – 4 час (10.15 ч.), базов учител Десислава Пашова

VІІІ средно общообразователно училище „Арсени Костенцев“

20 март 2017 година (понеделник) – сутрин

 1. Асен Валентинов Митов, фак. № 103000221045 –  2 час, базов учител Юлияна Христова
 2. Силви Красимирова Размирска, фак. № 10300221051 – 3 час, базов учител Юлияна Христова
 3. Хасан Албенов Чаушев, фак. № 11300221002 – 4 час, базов учител Юлияна Христова
 4. Ирина Ивова Иванова, фак. № 11300221022 –  5 час, базов учител Юлияна Христова

31    март 2017 година (петък) – сутрин

 1. Робертино Стоилов Стоилов, фак. № 11300531001 –  1 час, базов учител Юлияна Христова
 2. Мая Георгиева Митрева, фак. № 11300531023 – 3 час, базов учител Юлияна Христова
 3. Симона Светлозарева Маринова, фак. № 12300721015 – 6 час, базов учител Юлияна Христова

График на занятията по испански език за летния семестър на учебната 2016/2017 година

Уважаеми студенти, занятията по испански език за летния семестър на учебната 2016/2017 година ще се провеждат всеки петък от 14:30 до 16:15 ч. в зала 1531.

Контакти

+359 73 588 523
+359 73 588 523
filologia@swu.bg

Адрес

Филологически факултет
ул. "Иван Михайлов" 66
2700 Благоевград, България

 • kaçak bahis - kaçak iddaa