enyeniadresi.com - a101 aktuel - canli bahis - kacakbahiste.com - direkizle - kaçak bahis - yacht charter turkey - porn
Новини

logo bg

Филологическият факултет на ЮЗУ „Н. Рилски“ беше домакин на Втората кръгла маса „Актуални проблеми на образованието по български език и литература“

На 26.11. 2016 г. в ЮЗУ „Неофит Рилски“ се проведе кръгла маса на тема: „Актуални проблеми на образованието по български език и литература“. Събитието беше организирано от Филологическия факултет на Югозападния университет и се провежда за втора поредна година. В него взеха участие университетски преподаватели от Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ и от ЮЗУ „Н. Рилски“, старши експертът по български език и литература в РУО-Благоевград Любима Димитрова и десетки учители от Благоевград и региона.

Първата част от кръглата маса беше посветена на проблемите на обучението по български език. Проф. Ангел Петров от СУ „Св. Кл. Охридски“ представи презентация, посветена на новите тенденции в обучението по български език, както и на някои проблеми, които новите учебни програми се опитват да разрешат. Специален акцент беше поставен върху нуждата от развитие на функционална грамотност у учениците чрез развиването на комуникативната им компетентност.

Д-р Сенем Конедарева, преподавател в Югозападния университет и в Американския университет в България, представи една много актуална тема – „Преподаването на българския език като чужд – предизвикателства и перспективи“. Посочени бяха спецификите при обучението по български език като чужд, както и някои особено успешни практики.

Втората част на кръглата маса беше посветена на обучението по литература. Проф. дфн Цв. Ракьовски постави някои проблеми и задачи, с които ще трябва да се справи учителят  при преподаването на литературните произведения не в литературноисторически контекст, както беше досега, а в рамките на тематични кръгове, които очертават определени важни за възприемане понятия.

Борислава Балиова сподели своя опит с преподаването на български език и и литература на деца със СОП в Осмо СУ „Арсени Костенцев“, а Заприна Глушкова от СУ „Н. Вапцаров“- гр. Хаджидимово в презентацията „Учителят по български език и литература – учител новатор“ сподели своя позитивен опит за повишаване на мотивацията на учениците с помощта на различни класни и извънкласни дейности.

Кръглата маса завърши с оживена дискусия по поставените проблеми, като участниците изразиха надеждата си тази среща да не бъде последна.

 IMG 20161126 2

IMG 20161126 1

 

График за държавен практико-приложен изпит по английски език - 24.10. - 21.11.2016 година

Понеделник, 24.10.2016.

Първа смяна

VIII СОУ, базов учител Сашка Джаджарова

2 ч. Любима Мавродиева 12300421034

3 ч. Димитрия Мавродиева 123004210

V СОУ, базов учител Румяна Герганова

5 ч. Жана Шопова 11300621004

Вторник, 25.10.2016.

Втора смяна

VII СОУ, базов учител Иванка Клечерова

2 ч. Алейдин Тахир 14300342012

3 ч. Рая Андонова 12300421039

Четвъртък, 27.10.2016.

Втора смяна

V СОУ, базов учител Малинка Сливкова

3 ч. Зорница Коцалова 11300421027

4 ч. Зарифка Реджеп 14300342007

5 ч. Милена Митрева 12300421004

Петък, 28.10.2016.

Първа смяна

VII СОУ, базов учител Мариела Брабашка

2 ч. Йоанна Аргилова 14300342006

3 ч. Атидже Узунова 14300342009

4 ч. Биляна Димитрова 12300421005

Втора смяна

II ОУ, базов учител Красимира Пиперевска

2 ч. Фатме Грошар 12300421002

4 ч. Димитър Иванов 12300321016

5 ч. Симона Игнатова 12300321012

Петък, 04.11.2016.

Първа смяна, V СОУ

2 ч. Иванка Ковачка 14300342002 – базов учител Екатерина Цветанова

3 ч. Михаела Ахтаподова 14300342004 – базов учител Малинка Сливкова

4 ч. Калина Стоева 14300342003 – базов учител Румяна Герганова

Петък, 11.11.2016.

Първа смяна

II ОУ, базов учител Камелия Барутчиева

2 ч. Андреа Димитров 12300321040

СОУИЧЕ

3 ч. Филиз Адем 12300621003 – базов учител Ели Бундова

4 ч. Ралица Огнянска 12300621008 – базов учител Ели Бундова

5 ч. Надежда Димитрова 12300421053 – базов учител Елеонора Лазарова

Петък, 18.11.2016.

Първа смяна

Езикова гимназия, базов учител Ивалина Георгиева

3 ч. Мария Стоянова 12300421037

Понеделник, 21.11.2016.

Първа смяна

Езикова гимназия, базов учител Ивалина Георгиева

3 ч. Камелия Кръстева 12300421006

4 ч. Донка Узунова 12300421011

5 ч. Ралица Божанина 12300421012

График за държавен практико-приложен изпит по български език и литература - 25.10.-08.11.2016 г.

ГРАФИК

за провеждане на интегриран практико-приложен държавен изпит по български език и литература за студенти от специалностите „Българска филология“, редовно и задочно обучение, „Славянска филология“, редовно обучение, „Балканистика“, редовно обучение, Педагогика на обучението по български език и по чужд език, редовно обучение, за придобиване на педагогическа правоспособност в  базовите училища в Благоевград, съгласно разпределението:

ІІ основно училище „Димитър Благоев“

25 октомври 2016 година (вторник) – след обяд

 1. Къдрие Сухат Хюсеин, фак. № 12300721002 – 1 час (13.30 ч.), базов учител Светла Борисова
 2. Бетина Даниелова Кирташка, фак. № 12300721003 – 2 час (14.20 ч.), базов учител Светла Борисова
 3. Надя Веселинова Кръстева, фак. № 12300721007 – 3 час (15.10 ч.), базов учител Светла Борисова
 4. Росица Илиева Гераскова, фак. № 12300721008 – 5 час (17.00 ч.), базов учител Светла Борисова

26 октомври 2016 година (сряда) – след обяд

 1. Виолета Бисерова Тунчева, фак. № 12300721015 – 2 час (14.20 ч.), базов учител Светла Борисова
 2. Любомира Георгиева Лозанова, фак. № 10300131004 – 3 час (15.10 ч.), базов учител Светла Борисова
 3. Любомира Йорданова Йовчева, фак. № 10300131013 – 4 час (16.10 ч.), базов учител Светла Борисова
 4. Елена Георгиева Ценкина, фак. № 10300131033 – 5 час (17.00 ч.), базов учител Светла Борисова
 5. Рая Николаева Петрова, фак. № 0436523 – 6 час (17.50 ч.), базов учител Светла Борисова

27    октомври 2016 година (четвъртък) – след обяд

 1. Лиля Тончева, фак. № 11300131039 – 2 час (14.20 ч.), базов учител Светла Борисова
 2. Саня Николов, фак. № 11300131040 – 4 час (16.10 ч.), базов учител Светла Борисова
 3. Станислава Иванова Енчевска, фак. № 10300222027 – 5 час (17.00 ч.), базов учител Светла Борисова
 4. Мария Петрова Арнаудова, фак. № 12300222001 – 6 час (17.50 ч.), базов учител Светла Борисова

02    ноември 2016 година (сряда) – след обяд

 1. Рабие Махмуд Ахмед, фак. № 12300222003 – 2 час (14.20 ч.), базов учител Светла Борисова
 2. Таня Георгиева Иванова, фак. № 12300222007 – 3 час (15.10 ч.), базов учител Светла Борисова
 3. Яна Георгиева Кирчева, фак. № 12300222011 – 4 час (16.10 ч.), базов учител Светла Борисова
 4. Бетина Здравкова Арнаудова, фак. № 12300222013 – 5 час (17.00 ч.), базов учител Светла Борисова

03    ноември 2016 година (четвъртък) – след обяд

 1. Стефка Атанасова Давчева, фак. № 12300222018 – 2 час (14.20 ч.), базов учител Светла Борисова
 2. Мария Тодорова Михайлова, фак. № 12300222022 – 4 час (16.10 ч.), базов учител Светла Борисова

VІ средно общообразователно училище „Иван Вазов“

25    октомври 2016 година (вторник) – сутрин

 1. Елвира Георгиева Гюрева, фак. № 11300531010 – 1 час (8.00 ч.), базов учител Мария Станоева
 2. Кристина Добрева Димитрова, фак. № 11300531011 – 2 час (8.50 ч.), базов учител Мария Станоева
 3. Владислав Живков Житарски, фак. № 0936053 – 3 час (9.50 ч.), базов учител Мария Станоева
 4. Галина Николаева Стоилкова, фак. № 10300221010 – 4 час (10.40 ч.), базов учител Мария Станоева
 5. Силвия Бранимирова Маринска, фак. № 10300221030 – 5 час (11.30 ч.), базов учител Мария Станоева
 6. Анна Николаева Йовчева, фак. № 11300221021 – 6 час (12.20 ч.), базов учител Мария Станоева

26 октомври 2016 година (сряда) – сутрин

 1. Гергана Спасимирова Николова, фак. № 11300221039 – 4 час (10.40 ч.), базов учител Мария Станоева
 2. Славяна Христова Киримова, фак. № 11300221049 – 5 час (11.30 ч.), базов учител Мария Станоева
 3. Ерол Асенов Емилов, фак. № 11300221050 – 6 час (12.20 ч.), базов учител Мария Станоева

02    ноември 2016 година (сряда) – сутрин

 1. Вера Божкова Митрева, фак. № 11300221055 – 4 час (10.40 ч.), базов учител Мария Станоева
 2. Вероника Стоянова Митова, фак. № 11300221064 – 5 час (11.30 ч.), базов учител Мария Станоева
 3. Гергана Иванова Ковачка, фак. № 12300221006 – 6 час (12.20 ч.), базов учител Мария Станоева

04    ноември 2016 година (петък) – сутрин

 1. Милена Атанасова Славева, фак. № 12300221011 – 1 час (8.00 ч.), базов учител Мария Станоева
 2. Вахиде Ибрахим Ходжова, фак. № 12300221017 – 2 час (8.50 ч.), базов учител Мария Станоева
 3. Анна Руменова Лянчова, фак. № 12300221023 – 3 час (9.50 ч.), базов учител Мария Станоева
 4. Наталия Петрова Харалампиева, фак. № 12300221031 – 4 час (10.40 ч.), базов учител Мария Станоева

08    ноември 2016 година (вторник) – сутрин

 1. Ася Иванова Атанасова, фак. № 11300221018– 1 час (8.00 ч.), базов учител Мария Станоева
 2. Борислава Иванова Балиова, фак. № 12300221039 – 2 час (8.50 ч.), базов учител Мария Станоева
 3. Снежана Радославова Димитрова, фак. № 12300221040 – 3 час (9.50 ч.), базов учител Мария Станоева
 4. Спасимира Бойкова Зърнева, фак. № 12300221060 – 4 час (10.40 ч.), базов учител Мария Станоева
 5. Иванка Костадинова Галчева , фак. № 12300221070 – 5 час (11.30 ч.), базов учител Мария Станоева
 6. Величка Петрова Маркова, фак. № 0236013  – 6 час (12.20 ч.), базов учител Мария Станоева

График за провеждане на часовете по китайски език

Начинаещи:

Четвъртък           – 15.30-17.15 ч. в зала 528

Петък                 – 08.30-10.15 ч. в зала 526

Напреднали:

Вторник              – 8.30-10.15 ч., зала 467

Четвъртък           - 10.30-12.15 ч., зала 435

График за провеждане на занятията по испански език

Занятията по ИСПАНСКИ ЕЗИК се провеждат в Учебен корпус № 1
Понеделник - 14.30-16.15 ч. в зала 434
Вторник    - 14.30-16.15 ч. в зала 454
Сряда      - 16.30-18.15 ч. в зала 529
Петък      - 16.30-18.15 ч. в зала 204

Светът е слово. Словото е свят

По повод 25-годишнината от създаването на Филологическия факултет на 6. и 7. октомври 2016 г. ще се проведе Националната конференция с международно участие „Светът е слово, словото е свят”. Конференцията ще се проведе в І учебен корпус на Югозападния университет „Неофит Рилски”, Благоевград. Откриването й е от 9.30 ч. на 06.10.2016 г. (четвъртък) в зала 114.

Участниците в този юбилеен национален форум с международно участие са от 9 държави (Новрегия, Чехия, Словакия, Македония, Украйна, Сърбия и Гърция, Хърватия и България). Всички те са изтъкнати учени, специалисти в различни области на филологическото познание като езикознение, старобългаристика, литературазнание, културология, етнология и др.

Програмата на конференцията може да бъде видяна и изтеглена от тук

Сбирка на студентите, подали заявления за изучаване на китайски език

Уведомяваме всички студенти, подали заявления за изучаване на КИТАЙСКИ ЕЗИК, че  първата сбирка за уточняване на графика за провеждане на занятията ще бъде на 04 октомври 2016 година от 17.15 часа в зала 528 на Учебен корпус № 1.

Контакти

+359 73 588 523
+359 73 588 523
filologia@swu.bg

Адрес

Филологически факултет
ул. "Иван Михайлов" 66
2700 Благоевград, България

 • kaçak bahis - kaçak iddaa