Новини

logo bg

Възможности за академичен обмен в рамките на програма Еразъм+

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

АКО ИСКАТЕ ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ЗА УНИВЕРСИТЕТИТЕ, В КОИТО МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБУЧАВАТЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+, НА 29.09.2016 ОТ 17.00 В ЗАЛА 1526 ВАШИ КОЛЕГИ ЩЕ СПОДЕЛЯТ ОПИТ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПРЕСТОЯ СИ В УНИВЕРСИТЕТИ В ЧЕХИЯ, ПОЛША И ХЪРВАТИЯ.

ЩЕ ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ИМ ЗАДАДЕТЕ ВЪПРОСИ, КАКТО И ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+.

Списък на университетите, с които Филологическият факултет има сключени договори по програма Еразъм + за 2016-2017 година (студентски и преподавателски обмен)

Чехия

1.         Univerzita Karlova v Praze (Česká republika)

2.         Masarykova univerzita (Brno, Česká republika)

3.         Západočeská univerzita v Plzni (Česká republika)

Полша

1.         Uniwersytet Łódzki

2.         Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK)

3.         Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Словакия

1.         Univerzita Komenského v Bratislave

2.         Trnavská univerzita v Trnave

Хърватия

Sveučilište u Zagrebu

Гърция

University of Ioannina

University of Macedonia, Department of Balkan, Slavic & Oriental Studies, Thessaloniki

Естония

University of Tartu/Tartu Ülikool

Турция

İstanbul Üniversitesi

Срокове за подаване на заявления за кандидатстване:

Кога?: от 19.09.до 07.10.2016

Къде?: в стая 568 при г-жа Величка Сотирова

Как се кандидатства?

Студентите подават заявление до Декана (свободен текст, в който задължително фигурират име, специалност, курс, тел., мейл), мотивационно писмо, както и справка от Учебен отдел за успеха им до момента (успехът може да бъде записан на заявлението, с подпис от съответния инспектор). Посочва се университетът, за който се кандидатства, като всеки студент им право да посочи до 2 университета.

Повече информация може да намерите в стая 563 .

Доц. д-р Маринела Младенова, координатор по програма Еразъм + за Филологическия факултет, е-майл:marinela@swu.bg)

Курс по китайски език

Филологически факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски" и Институт "Конфуций" организират безплатен курс по китайски език (за начинаещи и напреднали). Преподаването ще се извършва от квалифициран китайски преподавател през английски език. Могат да се записват студенти и преподаватели от всички факултети. Молби се приемат до 30 септември 2016 г. в кабинет 1568. За допълнителна информация: тел. 073 588 523.

Курс по японски език

Поради големия интерес продължава курсът по японски език. Учебните занятия ще се провеждат всеки вторник от 17:15 ч. в зала 531 на УК1. Желаещите могат да подадат молба при секретаря на Филологическия факултет в стая 568 на УК1 до 30 септември 2016 г.

Медийни носталгии

Уважаеми колеги, имаме удоволствието да Ви поканим на национална кръгла маса на тема „МЕДИЙНИ НОСТАЛГИИ“. Форумът е организиран от Филологически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ и ще се проведе на 28 октомври 2016 г. в Първи учебен корпус на университета, зала 114. Предвижда се докладите да бъдат публикувани в тематичен брой на сп. „Езиков свят“. Научното издание е реферирано в няколко международни бази данни – CEEOL, ERIH PLUS, Ulrich’s Periodicals Directory, РИНЦ. Очакваме Вашите заявки, придружени от резюме на английски език (до 250 думи) в срок до 1 септември 2016 г. на адрес: ezikovsvyat@abv.bg.

Светът е слово. Словото е свят

През 2016 година Филологическият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ отбелязва 25 години от създаването си. Каним Ви да вземете участие в Националната конференция с международно участие по повод 25-годишнината от създаването на факултета. Темата на конференцията е:

СВЕТЪТ Е СЛОВО. СЛОВОТО Е СВЯТ

Конференцията ще се проведе на 06.-07.10.2016 г. в Югозападния университет.

Работни езици на конференцията са всички славянски езици и английски език.

Заявките за участие може да изпращате на адрес: slovoto@abv.bg до 30.07.2016 г.

Национални конкурси

Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Я Т Ф А К У Л Т Е Т
ПРИ ЮЗУ “НЕОФИТ РИЛСКИ”

ОБЯВЯВА

СЛЕДНИТЕ КОНКУРСИ:

    1.НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС 

за ЕСЕ на СВОБОДНА ТЕМА

Най-добрите есета ще бъдат отличени, а авторите им ще получат сертификат и ще бъдат приети без конкурсен изпит в една от специалностите на Филологическия факултет.

    2.НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

за ЕСЕ на тема

ЗАЩО Е ВАЖНО ДА СЕ УЧАТ «МАЛКИ» ЕЗИЦИ?,

обявен от Катедрата по СЛАВИСТИКА

Авторите на есета, класирани на първите три места, ще могат да се запишат без приемен изпит в специалносттаСлавянска филология /български и чешки/или български/сръбски и хърватски език или Приложна лингвистика – ПРОФИЛ АНГЛИЙСКИ И ЧЕШКИ ЕЗИК или АНГЛИЙСКИ И ХЪРВАТСКИ ЕЗИК.

3. НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

за ЕСЕ на тема

„ТРАДИЦИИТЕ НА МОЯ РОДЕН КРАЙ”,

обявен от Катедрата по БАЛКАНИСТИКА И ЕТНОЛОГИЯ

Авторите на есета, класирани на първите три места, ще могат да се запишат без приемен изпит в специалността “Английски език и етнология”.

МАТЕРИАЛИТЕ СЕ ИЗПРАЩАТ НА АДРЕС:
ese_ks@swu.bg

СРОК – 20 август 2017 г.
Обявяване на резултатите – 25 август 2017 г.

За повече информация: http://philo.swu.bg

ДЕСЕТИ НАЦИОНАЛНИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ „ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ 2016”

КАТО ЛЪВОВЕТЕ

ДЕСЕТИ НАЦИОНАЛНИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
„ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ 2016”

В деня за почит на Светите братя Кирил и Методий 11 май за десета поредна година се проведоха Традиционните филологически четения за бакалаври, магистри и докторанти, организирани от Филологическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски”, под ръководството на заместник-ректора проф. д-р Антони Стоилов и Декана на Филологическия факултет проф. д-р Магдалена Костова-Панайотова,.
В Четенията участваха студенти и докторанти от няколко български университета, които представиха своите научни разработки в две секции: езикознание и литературознание.
В секциите по езикознание, които преминаха под ръководството на националното жури в лицето на проф. д-р Антони Стоилов (ЮЗУ „Неофит Рилски”), д-р Дария Карапеткова (СУ „Климент Охридски”), темите впечатлиха с актуалност, специфика на научния език, теренна работа, задълбочени езиковедски познания, които младите хора систематизираха. Литературоведската секция беше придружена със задълбочени дискусии, породени от интересните тези на младите учени. Журито в лицето на, проф. д-р Амелия Личева и проф. д-р Магдалена Панайотова обективно и от позицията на опита, обърна внимание на някои проблемни ядра в докладите на участниците. В работата на конференцията се включиха и много млади етнолози. От тях бе отличен докладът на студентката Беатрис  Тодорова.
Тази година някои от докладите бяха с журналистическа насоченост, което не  е изненада, като се има предвид, че интересът към магистърската програма на Филологическия факултет, свързана с работа в медиите, се радва на огромен интерес ”): Съществува ли проблем с  политическата коректност в медиите у нас.
Рецензираните доклади, които отговарят на научните критерии, ще бъдат публикувани.
Раздадени бяха 4 награди в езиковедската, и 4 награди в литературоведската секция. Младите автори, бяха отличени със сертификати и парични бонуси.

2016
Наградени доклади

Езикознание
Първа награда: Анна Лянчова, ЮЗУ, студент – 120 лв.
Втора награда: Александра Колева, СУ, докторант – 90 лв.
Втора награда: Нели Иванова, ЮЗУ, докторант – 90 лв.
Трета награда: Ива Иванова, СУ, докторант – 70 лв.

Литературознание
Първа награда: Мартина Недялкова, СУ, докторант – 120 лв.
Втора награда: Спасимир Тренчев, ЮЗУ, докторант – 90 лв.
Втора награда: Десислава Узунова, СУ, докторант – 90 лв.
Трета награда: Беатрис Тодорова, ЮЗУ, студент – 70 лв.

 

filo2016 1

filo2016 2

filo2016 3

Контакти

+359 73 588 523
+359 73 588 523
filologia@swu.bg

Адрес

Филологически факултет
ул. "Иван Михайлов" 66
2700 Благоевград, България

  • vipsuperbahis.com - canli bahis - kaçak iddaa
  • a101 aktuel - kacakbahiste.com - direkizle