enyeniadresi.com - a101 aktuel - canli bahis - kacakbahiste.com - direkizle - kaçak bahis - yacht charter turkey - porn
Новини

logo bg

Сбирка на студентите, подали заявления за изучаване на испански език

Уведомяваме всички студенти, подали заявления за изучаване на ИСПАНСКИ ЕЗИК, че  първата сбирка за уточняване на графика за провеждане на занятията ще бъде на 05 октомври 2016 година от 17.15 часа в зала 329 на Учебен корпус № 1.

Възможности за академичен обмен в рамките на програма Еразъм+

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

АКО ИСКАТЕ ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ЗА УНИВЕРСИТЕТИТЕ, В КОИТО МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБУЧАВАТЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+, НА 29.09.2016 ОТ 17.00 В ЗАЛА 1526 ВАШИ КОЛЕГИ ЩЕ СПОДЕЛЯТ ОПИТ И ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ПРЕСТОЯ СИ В УНИВЕРСИТЕТИ В ЧЕХИЯ, ПОЛША И ХЪРВАТИЯ.

ЩЕ ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ИМ ЗАДАДЕТЕ ВЪПРОСИ, КАКТО И ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+.

Списък на университетите, с които Филологическият факултет има сключени договори по програма Еразъм + за 2016-2017 година (студентски и преподавателски обмен)

Чехия

1.         Univerzita Karlova v Praze (Česká republika)

2.         Masarykova univerzita (Brno, Česká republika)

3.         Západočeská univerzita v Plzni (Česká republika)

Полша

1.         Uniwersytet Łódzki

2.         Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK)

3.         Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Словакия

1.         Univerzita Komenského v Bratislave

2.         Trnavská univerzita v Trnave

Хърватия

Sveučilište u Zagrebu

Гърция

University of Ioannina

University of Macedonia, Department of Balkan, Slavic & Oriental Studies, Thessaloniki

Естония

University of Tartu/Tartu Ülikool

Турция

İstanbul Üniversitesi

Срокове за подаване на заявления за кандидатстване:

Кога?: от 19.09.до 07.10.2016

Къде?: в стая 568 при г-жа Величка Сотирова

Как се кандидатства?

Студентите подават заявление до Декана (свободен текст, в който задължително фигурират име, специалност, курс, тел., мейл), мотивационно писмо, както и справка от Учебен отдел за успеха им до момента (успехът може да бъде записан на заявлението, с подпис от съответния инспектор). Посочва се университетът, за който се кандидатства, като всеки студент им право да посочи до 2 университета.

Повече информация може да намерите в стая 563 .

Доц. д-р Маринела Младенова, координатор по програма Еразъм + за Филологическия факултет, е-майл:marinela@swu.bg)

Курс по китайски език

Филологически факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски" и Институт "Конфуций" организират безплатен курс по китайски език (за начинаещи и напреднали). Преподаването ще се извършва от квалифициран китайски преподавател през английски език. Могат да се записват студенти и преподаватели от всички факултети. Молби се приемат до 30 септември 2016 г. в кабинет 1568. За допълнителна информация: тел. 073 588 523.

Курс по японски език

Поради големия интерес продължава курсът по японски език. Учебните занятия ще се провеждат всеки вторник от 17:15 ч. в зала 531 на УК1. Желаещите могат да подадат молба при секретаря на Филологическия факултет в стая 568 на УК1 до 30 септември 2016 г.

Медийни носталгии

Уважаеми колеги, имаме удоволствието да Ви поканим на национална кръгла маса на тема „МЕДИЙНИ НОСТАЛГИИ“. Форумът е организиран от Филологически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ и ще се проведе на 28 октомври 2016 г. в Първи учебен корпус на университета, зала 114. Предвижда се докладите да бъдат публикувани в тематичен брой на сп. „Езиков свят“. Научното издание е реферирано в няколко международни бази данни – CEEOL, ERIH PLUS, Ulrich’s Periodicals Directory, РИНЦ. Очакваме Вашите заявки, придружени от резюме на английски език (до 250 думи) в срок до 1 септември 2016 г. на адрес: ezikovsvyat@abv.bg.

Светът е слово. Словото е свят

През 2016 година Филологическият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ отбелязва 25 години от създаването си. Каним Ви да вземете участие в Националната конференция с международно участие по повод 25-годишнината от създаването на факултета. Темата на конференцията е:

СВЕТЪТ Е СЛОВО. СЛОВОТО Е СВЯТ

Конференцията ще се проведе на 06.-07.10.2016 г. в Югозападния университет.

Работни езици на конференцията са всички славянски езици и английски език.

Заявките за участие може да изпращате на адрес: slovoto@abv.bg до 30.07.2016 г.

Национални конкурси

Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Я Т Ф А К У Л Т Е Т
ПРИ ЮЗУ “НЕОФИТ РИЛСКИ”

ОБЯВЯВА

СЛЕДНИТЕ КОНКУРСИ:

    1.НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС 

за ЕСЕ на СВОБОДНА ТЕМА

Най-добрите есета ще бъдат отличени, а авторите им ще получат сертификат и ще бъдат приети без конкурсен изпит в една от специалностите на Филологическия факултет.

    2.НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

за ЕСЕ на тема

ЗАЩО Е ВАЖНО ДА СЕ УЧАТ «МАЛКИ» ЕЗИЦИ?,

обявен от Катедрата по СЛАВИСТИКА

Авторите на есета, класирани на първите три места, ще могат да се запишат без приемен изпит в специалносттаСлавянска филология /български и чешки/или български/сръбски и хърватски език или Приложна лингвистика – ПРОФИЛ АНГЛИЙСКИ И ЧЕШКИ ЕЗИК или АНГЛИЙСКИ И ХЪРВАТСКИ ЕЗИК.

3. НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

за ЕСЕ на тема

„ТРАДИЦИИТЕ НА МОЯ РОДЕН КРАЙ”,

обявен от Катедрата по БАЛКАНИСТИКА И ЕТНОЛОГИЯ

Авторите на есета, класирани на първите три места, ще могат да се запишат без приемен изпит в специалността “Английски език и етнология”.

МАТЕРИАЛИТЕ СЕ ИЗПРАЩАТ НА АДРЕС:
ese_ks@swu.bg

СРОК – 20 август 2017 г.
Обявяване на резултатите – 25 август 2017 г.

За повече информация: http://philo.swu.bg

Контакти

+359 73 588 523
+359 73 588 523
filologia@swu.bg

Адрес

Филологически факултет
ул. "Иван Михайлов" 66
2700 Благоевград, България

  • kaçak bahis - kaçak iddaa