a101 aktuel - canli bahis - kacakbahiste.com - direkizle - kaçak bahis - yacht charter turkey
Новини

logo bg

Курс по китайски език

Филологически факултет при ЮЗУ "Неофит Рилски" и Институт "Конфуций" организират безплатен курс по китайски език (за начинаещи и напреднали). Преподаването ще се извършва от квалифициран китайски преподавател през английски език. Могат да се записват студенти и преподаватели от всички факултети. Молби се приемат до 30 септември 2016 г. в кабинет 1568. За допълнителна информация: тел. 073 588 523.

Курс по японски език

Поради големия интерес продължава курсът по японски език. Учебните занятия ще се провеждат всеки вторник от 17:15 ч. в зала 531 на УК1. Желаещите могат да подадат молба при секретаря на Филологическия факултет в стая 568 на УК1 до 30 септември 2016 г.

Медийни носталгии

Уважаеми колеги, имаме удоволствието да Ви поканим на национална кръгла маса на тема „МЕДИЙНИ НОСТАЛГИИ“. Форумът е организиран от Филологически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ и ще се проведе на 28 октомври 2016 г. в Първи учебен корпус на университета, зала 114. Предвижда се докладите да бъдат публикувани в тематичен брой на сп. „Езиков свят“. Научното издание е реферирано в няколко международни бази данни – CEEOL, ERIH PLUS, Ulrich’s Periodicals Directory, РИНЦ. Очакваме Вашите заявки, придружени от резюме на английски език (до 250 думи) в срок до 1 септември 2016 г. на адрес: ezikovsvyat@abv.bg.

Светът е слово. Словото е свят

През 2016 година Филологическият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ отбелязва 25 години от създаването си. Каним Ви да вземете участие в Националната конференция с международно участие по повод 25-годишнината от създаването на факултета. Темата на конференцията е:

СВЕТЪТ Е СЛОВО. СЛОВОТО Е СВЯТ

Конференцията ще се проведе на 06.-07.10.2016 г. в Югозападния университет.

Работни езици на конференцията са всички славянски езици и английски език.

Заявките за участие може да изпращате на адрес: slovoto@abv.bg до 30.07.2016 г.

Национални конкурси

Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Я Т Ф А К У Л Т Е Т
ПРИ ЮЗУ “НЕОФИТ РИЛСКИ”

ОБЯВЯВА

СЛЕДНИТЕ КОНКУРСИ:

    1.НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС 

за ЕСЕ на СВОБОДНА ТЕМА

Най-добрите есета ще бъдат отличени, а авторите им ще получат сертификат и ще бъдат приети без конкурсен изпит в една от специалностите на Филологическия факултет.

    2.НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

за ЕСЕ на тема

ЗАЩО Е ВАЖНО ДА СЕ УЧАТ «МАЛКИ» ЕЗИЦИ?,

обявен от Катедрата по СЛАВИСТИКА

Авторите на есета, класирани на първите три места, ще могат да се запишат без приемен изпит в специалносттаСлавянска филология /български и чешки/или български/сръбски и хърватски език или Приложна лингвистика – ПРОФИЛ АНГЛИЙСКИ И ЧЕШКИ ЕЗИК или АНГЛИЙСКИ И ХЪРВАТСКИ ЕЗИК.

3. НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

за ЕСЕ на тема

„ТРАДИЦИИТЕ НА МОЯ РОДЕН КРАЙ”,

обявен от Катедрата по БАЛКАНИСТИКА И ЕТНОЛОГИЯ

Авторите на есета, класирани на първите три места, ще могат да се запишат без приемен изпит в специалността “Английски език и етнология”.

МАТЕРИАЛИТЕ СЕ ИЗПРАЩАТ НА АДРЕС:
ese_ks@swu.bg

СРОК – 20 август 2017 г.
Обявяване на резултатите – 25 август 2017 г.

За повече информация: http://philo.swu.bg

ДЕСЕТИ НАЦИОНАЛНИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ „ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ 2016”

КАТО ЛЪВОВЕТЕ

ДЕСЕТИ НАЦИОНАЛНИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
„ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ 2016”

В деня за почит на Светите братя Кирил и Методий 11 май за десета поредна година се проведоха Традиционните филологически четения за бакалаври, магистри и докторанти, организирани от Филологическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски”, под ръководството на заместник-ректора проф. д-р Антони Стоилов и Декана на Филологическия факултет проф. д-р Магдалена Костова-Панайотова,.
В Четенията участваха студенти и докторанти от няколко български университета, които представиха своите научни разработки в две секции: езикознание и литературознание.
В секциите по езикознание, които преминаха под ръководството на националното жури в лицето на проф. д-р Антони Стоилов (ЮЗУ „Неофит Рилски”), д-р Дария Карапеткова (СУ „Климент Охридски”), темите впечатлиха с актуалност, специфика на научния език, теренна работа, задълбочени езиковедски познания, които младите хора систематизираха. Литературоведската секция беше придружена със задълбочени дискусии, породени от интересните тези на младите учени. Журито в лицето на, проф. д-р Амелия Личева и проф. д-р Магдалена Панайотова обективно и от позицията на опита, обърна внимание на някои проблемни ядра в докладите на участниците. В работата на конференцията се включиха и много млади етнолози. От тях бе отличен докладът на студентката Беатрис  Тодорова.
Тази година някои от докладите бяха с журналистическа насоченост, което не  е изненада, като се има предвид, че интересът към магистърската програма на Филологическия факултет, свързана с работа в медиите, се радва на огромен интерес ”): Съществува ли проблем с  политическата коректност в медиите у нас.
Рецензираните доклади, които отговарят на научните критерии, ще бъдат публикувани.
Раздадени бяха 4 награди в езиковедската, и 4 награди в литературоведската секция. Младите автори, бяха отличени със сертификати и парични бонуси.

2016
Наградени доклади

Езикознание
Първа награда: Анна Лянчова, ЮЗУ, студент – 120 лв.
Втора награда: Александра Колева, СУ, докторант – 90 лв.
Втора награда: Нели Иванова, ЮЗУ, докторант – 90 лв.
Трета награда: Ива Иванова, СУ, докторант – 70 лв.

Литературознание
Първа награда: Мартина Недялкова, СУ, докторант – 120 лв.
Втора награда: Спасимир Тренчев, ЮЗУ, докторант – 90 лв.
Втора награда: Десислава Узунова, СУ, докторант – 90 лв.
Трета награда: Беатрис Тодорова, ЮЗУ, студент – 70 лв.

 

filo2016 1

filo2016 2

filo2016 3

Национални филологически четения за студенти и докторанти „Югозападен университет 2016” - ПРОГРАМА

Югозападен университет „Неофит Рилски”

Филологически факултет
Съюз на учените – клон Благоевград

Национални филологически четения за студенти и докторанти
„Югозападен университет 2016”
11 май 2016 г., сряда

Зала 1 412 (IV етаж, централна сграда, наляво след стълбището)

П  р  о  г  р  а  м  а

09,10 ч. – 09,30 ч. - регистриране

09,30 ч. – 09,45 ч. – откриване

Сутрешно заседание

Водещ заседанието: проф. д-р Антони Стоилов (Югозападен университет)

09,45 – 09,55 Кристина Балтова - Иванова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Пътешествия във времето или път между два свята

09,55 – 10,05 Филиз Адем (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Сватбата през погледа на различните религиозни и етнически общности в Гоцеделчевско

10,05 – 10,15 Анна Лянчова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Словообразувателната категория  „Имена за производители на действие” в „Рибния буквар” на Петър Берон

10,15 – 10,25 Десислава Узунова (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант): Диаболичната жена – образ отвъд мислимото. Структура на женския образ в разказа „Пробуждане” от Вл. Полянов

10,25 – 10,35 Беатрис Тодорова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Женската трудова миграция от Видин към Италия – етноложки анализ

10,35 – 10,45 Ива Иванова (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант): Транспозитивни употреби на някои морфологични категории в рекламните текстове за мода   

10,45 – 10,55 Цветелина Митова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Пътешествия в съня

10,55 – 11,05  Александра Колева (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант): "Особености на подчинените обстоятелствени изречения в "Болгарска граматика" на Неофит Рилски"

11,05 – 11,15  Любима Мавродиева (ЮЗУ „Неофит Рилски”, бакалавър): "Поетическият превод"

Дискусия
11,20 – 12,00
12,00 – 13,00: Почивка за обяд
 
Следобедно заседание

Водещ заседанието: проф. д-р Амелия Личева (СУ „Св. Климент Охридски”)

13,00 – 13,10 Изабел Радойчева (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Балнеолечението в Кюстендил в периода на социализма – етноложки  аспекти      

13,10 – 13,20 Нели Иванова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, докторант): Модалните частици в немския език и преводът им на български език в повестта „Двойната Лотхен” от Ерих Кестнер

13,20 – 13,30 Спасимир Тренчев (ЮЗУ „Неофит Рилски”, докторант): Научно-фантастичният
         жанр като нефантастика или за изграждането на светове от думи   

13,30 - 13,40 Ралица Огнянска (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Архитектурният комплекс
        „Вароша” като културно-историческо наследство

13,40 – 13,50 Деница Генчева (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант): Билингвизъм и диглосия в социалните мрежи

13,50 – 14,00 Ева Монева (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): „Зеленият път” от Стивън Кинг
 – етика, естетика и художествено внушение   

14,00 - 14,10 Мартина Недялкова (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант): Феминизмът
в Азия – национални и транснационални практики в Япония, Китай и Южна Корея

14,10 - 14,20 Яна Янкова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, докторант): Отвъд думите. Среща на думи
и образи в романа «Девата в градината»

Дискусия
14,20 – 15,00

15,00 – 15,30 – награждаване на автори на отличени доклади

15,30 – 15,45 - закриване на Националните филологически четения

Контакти

+359 73 588 523
+359 73 588 523
filologia@swu.bg

Адрес

Филологически факултет
ул. "Иван Михайлов" 66
2700 Благоевград, България

  • kaçak bahis - kaçak iddaa