enyeniadresi.com - a101 aktuel - canli bahis - kacakbahiste.com - direkizle - kaçak bahis - yacht charter turkey - porn
Новини

logo bg

ДЕСЕТИ НАЦИОНАЛНИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ „ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ 2016”

КАТО ЛЪВОВЕТЕ

ДЕСЕТИ НАЦИОНАЛНИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ
„ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ 2016”

В деня за почит на Светите братя Кирил и Методий 11 май за десета поредна година се проведоха Традиционните филологически четения за бакалаври, магистри и докторанти, организирани от Филологическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски”, под ръководството на заместник-ректора проф. д-р Антони Стоилов и Декана на Филологическия факултет проф. д-р Магдалена Костова-Панайотова,.
В Четенията участваха студенти и докторанти от няколко български университета, които представиха своите научни разработки в две секции: езикознание и литературознание.
В секциите по езикознание, които преминаха под ръководството на националното жури в лицето на проф. д-р Антони Стоилов (ЮЗУ „Неофит Рилски”), д-р Дария Карапеткова (СУ „Климент Охридски”), темите впечатлиха с актуалност, специфика на научния език, теренна работа, задълбочени езиковедски познания, които младите хора систематизираха. Литературоведската секция беше придружена със задълбочени дискусии, породени от интересните тези на младите учени. Журито в лицето на, проф. д-р Амелия Личева и проф. д-р Магдалена Панайотова обективно и от позицията на опита, обърна внимание на някои проблемни ядра в докладите на участниците. В работата на конференцията се включиха и много млади етнолози. От тях бе отличен докладът на студентката Беатрис  Тодорова.
Тази година някои от докладите бяха с журналистическа насоченост, което не  е изненада, като се има предвид, че интересът към магистърската програма на Филологическия факултет, свързана с работа в медиите, се радва на огромен интерес ”): Съществува ли проблем с  политическата коректност в медиите у нас.
Рецензираните доклади, които отговарят на научните критерии, ще бъдат публикувани.
Раздадени бяха 4 награди в езиковедската, и 4 награди в литературоведската секция. Младите автори, бяха отличени със сертификати и парични бонуси.

2016
Наградени доклади

Езикознание
Първа награда: Анна Лянчова, ЮЗУ, студент – 120 лв.
Втора награда: Александра Колева, СУ, докторант – 90 лв.
Втора награда: Нели Иванова, ЮЗУ, докторант – 90 лв.
Трета награда: Ива Иванова, СУ, докторант – 70 лв.

Литературознание
Първа награда: Мартина Недялкова, СУ, докторант – 120 лв.
Втора награда: Спасимир Тренчев, ЮЗУ, докторант – 90 лв.
Втора награда: Десислава Узунова, СУ, докторант – 90 лв.
Трета награда: Беатрис Тодорова, ЮЗУ, студент – 70 лв.

 

filo2016 1

filo2016 2

filo2016 3

Национални филологически четения за студенти и докторанти „Югозападен университет 2016” - ПРОГРАМА

Югозападен университет „Неофит Рилски”

Филологически факултет
Съюз на учените – клон Благоевград

Национални филологически четения за студенти и докторанти
„Югозападен университет 2016”
11 май 2016 г., сряда

Зала 1 412 (IV етаж, централна сграда, наляво след стълбището)

П  р  о  г  р  а  м  а

09,10 ч. – 09,30 ч. - регистриране

09,30 ч. – 09,45 ч. – откриване

Сутрешно заседание

Водещ заседанието: проф. д-р Антони Стоилов (Югозападен университет)

09,45 – 09,55 Кристина Балтова - Иванова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Пътешествия във времето или път между два свята

09,55 – 10,05 Филиз Адем (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Сватбата през погледа на различните религиозни и етнически общности в Гоцеделчевско

10,05 – 10,15 Анна Лянчова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Словообразувателната категория  „Имена за производители на действие” в „Рибния буквар” на Петър Берон

10,15 – 10,25 Десислава Узунова (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант): Диаболичната жена – образ отвъд мислимото. Структура на женския образ в разказа „Пробуждане” от Вл. Полянов

10,25 – 10,35 Беатрис Тодорова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Женската трудова миграция от Видин към Италия – етноложки анализ

10,35 – 10,45 Ива Иванова (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант): Транспозитивни употреби на някои морфологични категории в рекламните текстове за мода   

10,45 – 10,55 Цветелина Митова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Пътешествия в съня

10,55 – 11,05  Александра Колева (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант): "Особености на подчинените обстоятелствени изречения в "Болгарска граматика" на Неофит Рилски"

11,05 – 11,15  Любима Мавродиева (ЮЗУ „Неофит Рилски”, бакалавър): "Поетическият превод"

Дискусия
11,20 – 12,00
12,00 – 13,00: Почивка за обяд
 
Следобедно заседание

Водещ заседанието: проф. д-р Амелия Личева (СУ „Св. Климент Охридски”)

13,00 – 13,10 Изабел Радойчева (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Балнеолечението в Кюстендил в периода на социализма – етноложки  аспекти      

13,10 – 13,20 Нели Иванова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, докторант): Модалните частици в немския език и преводът им на български език в повестта „Двойната Лотхен” от Ерих Кестнер

13,20 – 13,30 Спасимир Тренчев (ЮЗУ „Неофит Рилски”, докторант): Научно-фантастичният
         жанр като нефантастика или за изграждането на светове от думи   

13,30 - 13,40 Ралица Огнянска (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Архитектурният комплекс
        „Вароша” като културно-историческо наследство

13,40 – 13,50 Деница Генчева (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант): Билингвизъм и диглосия в социалните мрежи

13,50 – 14,00 Ева Монева (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): „Зеленият път” от Стивън Кинг
 – етика, естетика и художествено внушение   

14,00 - 14,10 Мартина Недялкова (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант): Феминизмът
в Азия – национални и транснационални практики в Япония, Китай и Южна Корея

14,10 - 14,20 Яна Янкова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, докторант): Отвъд думите. Среща на думи
и образи в романа «Девата в градината»

Дискусия
14,20 – 15,00

15,00 – 15,30 – награждаване на автори на отличени доклади

15,30 – 15,45 - закриване на Националните филологически четения

ДППИ по английски език

Да се проведе ДППИ по английски език за студенти от специалностите „Английския филология“, „Приложна лингвистика“, „Чужд език и етнология“ за придобиване на педагогическа правоспособност.

Разпределението изтеглете от ТУК: График ДДПИ/Заповед 1108

Национални филологически четения за студенти и докторанти 2016

Уважаеми колеги бакалаври, магистри и докторанти филолози от българските висши училища!

На 11 май (сряда) 2016 г. Филологическият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград, организира отново своите национални филологически четения за студенти и докторанти.
Каним всички, които са изкушени от проблемни въпроси на езикознанието и литературознанието, да вземат участие в тази конференция. Участниците ще бъдат разделени в две секции – езиковедска и литературоведска.
Заявката за участие (ИЗТЕГЛЕТЕ .DOC) трябва да попълните и изпратите на следния електронен адрес: filologicheski.cheteniya@swu.bg

Краен срок за изпращане - 6 май 2016 г.

По време на конференцията трябва да представите доклада си за не повече от 15 минути.
Националните филологически четения са със състезателен характер и ще бъдат оценявани от национално жури, съставено от университетски преподаватели. Участниците, които се класират на първо, второ и трето място във всяка секция, ще получат парични награди, а докладите им ще бъдат публикувани в специален сборник. Най-добрите доклади също ще бъдат публикувани.
Очакваме Ви!

В навечерието на Коледа проф. Магдалена Костова-Панайотова бе избрана за член на международната асоциация Пен-клуб

Проф. Панайотова е автор на 3 поетични книги и 9 книги с литературна критика. ПЕН-клуб (http://pen.skycode.com/news.php?id=8) е международна организация, която обединява професионалните писатели и журналисти, работещи в различни литературни жанрове. (от английски: PEN International)  за насърчаване на приятелството и интелектуално сътрудничество помежду им навсякъде по света. Организацията ПЕН-клуб се състои от автономни центрове в над 100 страни.

Названието на клуба "ПЕН" е абревиатура от английските думи "Poet" (поет), "Essayist" (есеист) и "Novelist" (романист), които образуват думата "PEN" (писалка).

Първият ПЕН-клуб е основан през 1921 г. в Лондон, където и днес е неговото седалище.
Българският ПЕН-клуб (сега П.Е.Н.-център, официален сайт http://www.penbulgaria.com/) е създаден през 1926 г. с председател проф. Иван Шишманов.

Сега негов председател е поетът и журналист Бойко Ламбовски.

Весели празници

Честита Коледа и весели новогодишни празници, скъпи колеги! Желая на всички ни много здраве и сили, успехи в общата ни работа да защитаваме престижността на филологическото поприще, късмет, лично щастие, спокойствие и благоденствие през новата 2016 г.

Проф. Магдалена Костова-Панайотова

Честит 8 декември!

Уважаеми колеги,
студенти и докторанти,
Честит празник!
От името на всички преподаватели и служители искам да ви пожелая  здраве и успехи, усмихнати делници и смислени празници, вяра в себе си, независимост, желание и хъс да постигнете най-смелите си мечти в науката и в живота и да се гордеете със своята Алма Матер, както и тя с вас!
Gaudeamus igitur, Juvenes dum sumus!

Проф. д-р Магдалена Костова-Панайотова
Декан на Филологическия факултет

 

Контакти

+359 73 588 523
+359 73 588 523
filologia@swu.bg

Адрес

Филологически факултет
ул. "Иван Михайлов" 66
2700 Благоевград, България

  • kaçak bahis - kaçak iddaa