enyeniadresi.com - a101 aktuel - canli bahis - kacakbahiste.com - direkizle - kaçak bahis - yacht charter turkey - porn
Новини

logo bg

Kонкурс за стипендия в памет на Иван Събков и в полза на студенти от бакалавърска програма Английски език и етнология при Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград.

*Фондация Иван Събков*

обявява конкурс за стипендия в памет на Иван Събков и в полза на студенти
от бакалавърска програма Английски език и етнология при Югозападен
университет „Неофит Рилски“ – Благоевград.

Изисквания за отпускането на стипендията:
1.Записан есенен семестър 2015/16 г.
2. Постигнати добри резултати в предходното обучение: за студентите
записали II, III или IV курс на бакалавърска програма – среден успех
по-висок от 5.00 и взети всички кредити от предходната година.
3.Студентите записали I курс на бакалавърска програма – бал от приемните
изпити по-висок от средния за ЮЗУ за текущата година.

Необходими документи. Кандидатстване. Класиране
1. Заявление до Декана на Филологически факултет – ЮЗУ Благоевград
2. CV европейски формат
3. Справка от ЮЗУ, удостоверяваща кредитите и успеха от досегашното следване
4. Документите се подават в офис 471 – корпус I на ЮЗУ, при секретаря на
Катедра Етнология и балканистика. Срок: до 2.12.2015 г.
5. Събеседването ще се проведе на 3.12.2015 г. от 14 часа в офис 550 –
корпус I на ЮЗУ. Резултатите се обявяват на същата дата.

Милена Беновска-Събкова, Председател
24.11.2015

Заключителна кръгла маса по проект „Женски гласове в преводната художествена литература до Втората световна война

На 8 октомври 2015 г. в зала 412 на ЮЗУ „Неофит Рилски” се проведе заключителна кръгла маса по проект  „Женски гласове в преводната художествена литература до Втората световна война. Жената като автор, преводач, критик, персонаж“ с ръководител проф. д-р Магдалена Панайотова. В програмата се включиха преподаватели, докторанти и студенти от три катедри във Филологически факултет, както и от Катедра „Културология” на ЮЗУ. Докладите бяха разпределени в три секции – „Женски гласове в родното културно пространство”, „Женски гласове в европейското културно пространство”  и „Жената като персонаж в преводната литература”. Бяха представени и актуални изследвания върху женските гласове. Проведената дискусия постави нови въпроси и атрактивни гледни точки по проблема за женската идентичност в литературното поприще. Събитието беше отразено от Радио Благоевград.

12165808 10204456354038969 1658667166 n

12165841 10204456354118971 220651466 n

12167470 10204456354078970 375451209 n

12168149 10204456353998968 409690899 n

Проф. д-р Магдалена Панайотова беше избрана за декан на Филологическия факултет

Проф. д-р Магдалена Панайотова беше избрана за декан на Филологическия факултет

Административният опит на проф. д-р Магдалена Панайотова включва и един четиригодишен мандат като заместник-декан по Научноизследователската дейност във Филологическия факултет при ЮЗУ "Н.Рилски" в периода 2011 г.-2015 г., изпълнява длъжността ръководител на катедра "Чужди езици" в същия факултет от 2008 г. до 2011 г.

Проф. д-р Магдалена Панайотова е редовен доцент по руска литература в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград (от 2006 г.) и професор (от 2011 г.). Интересите й са в областта на литературната теория, руската литература и българската литература от XX век. Пише и публикува поезия и литературна критика.

За заместник-декани Факултетният съвет на Филологическия факултет одобри доц. д-р Антоанета Михайлова и доц. д-р Борислав Попов.

Кръгла маса по проект

На  8  октомври 2015 г. Филологическият факултет организира кръгла маса по проект  „Женски гласове в преводната художествена литература до Втората световна война. Жената като автор, преводач, критик, персонаж“ в 412 зала от 9 ч.
Каним всички колеги, студенти и докторанти, които имат интерес към зададената тема, да се включат с доклад, в дискусията или като слушатели.
Заявки за участие се приемат до 4 октомври в каб. 566 или на имейл panayotova@swu.bg

Платен годишен отпуск 2015

В периода от 27.07.2015 г. до 17.08.2015 г. администрацията на Филологическия факултет е в платен годишен отпуск.
За информация и неотложни справки в периода от 27.07.2015 г.  до 5.08.2015 г. звънете на тел. 0888550191 - Таня Господинова
В периода от 6.08.2015 г. до 17.08.2015 г. звънете на тел. 0888550758 - Вася Бачева

Национални филологически четения за студенти и докторанти „Югозападен университет 2015” - Програма

Югозападен университет „Неофит Рилски”

Филологически факултет
Съюз на учените – клон Благоевград

Национални филологически четения за студенти и докторанти
„Югозападен университет 2015”
11 май 2015 г., понеделник

Зала 114 (I етаж, централна сграда, надясно след входа)

П  р  о  г  р  а  м  а

09,10 ч. – 09,35 ч. - регистриране

09,35 ч. – 09,45 ч. – откриване

Сутрешно заседание

Водещ заседанието: проф. д-р Амелия Личева (СУ „Св. Климент Охридски”)

09,45 – 10,00 Любима Мавродиева (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент):”Uncle Tom’s Cabin” and „Gone With the Wind” between truth and fiction

10,00 – 10,15 Мария Стоянова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Etymology of the words Bulgaria and Bulgarian

10,15 – 10,30 Дениса Черма (ЮЗУ „Неофит Рилски”, докторант): Пйетър Богдани в албанската култура

10,30 – 10,45 Ерол Емилов (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Трансформации на героичното в романа „Калуня-каля” на Георги Божинов

10,45 – 11,00 Александра Колева (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант): Типология на подчинените изречения в „Рибния буквар” на Петър Берон  

11,00 – 11,15 Десислава Узунова (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант): Най-късата сянка. Събитието раздвояване в разказа «Черният дом» от Вл.Полянов

11,15 – 11,30 Цветелина Моралиева (ЮЗУ „Неофит Рилски”, докторант): Названия за жена родилка в българския език

Дискусия
11,30 – 12,00
12,00 – 13,00: Почивка за обяд
 
Следобедно заседание
Водещ заседанието: проф. д-р Антони Стоилов (Югозападен университет)

13,00 – 13,15 Наталия Димитрова (ШУ „Еп. Константин Преславски”, докторант): „Законът олицетворяваше абсурда” – специфики на правоприлагането по „Член 33” и „Небивала защита”  

13,15 – 13,30 Милена Накова-Петрова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, докторант): Имена за вършители на действие (nomina actoris) във Врачанското евангелие от XIII-XIV век

13,30 – 13,45 Елена Борисова (Институт за литература при БАН, докторант): Безсмъртната смърт и границата на човешкия живот в романите на Галин Никифоров

13,45-14,00 Василка Бранкова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Наблюдения над текстовата история на Псалм 87  в славянската традиция (начални бележки към историята на Шестопсалмието)

14,00 – 14,15 Боряна Владимирова (Институт за литература към БАН, докторант): Женските коси в българската литература – четири модела на прочит

14,15 – 14,30 Борислава Балиова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Наблюдения над стилистичните особености на Житието на светите Четиридесет мъченици  (метафорични тропи)

14,30-14,45 Деница Венкова (СУ „Св. Климент Охридски”, студент): Константин Павлов като драматург

Дискусия
14,45 – 15,15

15,15 – 15,30 – награждаване на автори на отличени доклади

15,30 – 15,45 - закриване на Националните филологически четения

10-седмична преддипломна педагогическа практика

Студентите, редовно обучение, от специалност „Българска филология”, IV курс, специалност „Славянска филология”, V курс, специалност „Балканистика”, V курс, да проведат 10-седмична преддипломна педагогическа практика в базовите училища в Благоевград и по родни места в периода 14.04. – 19.06.2015 г. съгласно разпределението:

            Специалност Българска филология

     

Базово училище, базов учител

Факултетен номер

Име, презиме и фамилия на студента

Прогимназиален етап

Гимназиален етап

1.

10300221004

Калоян Павлов Евтимов

VI СОУ

Цв. Трендафилова

Езикова гимназия

Кр. Кацарска

2.

11300221001

Криси Георгиева Велкова

VI СОУ

М. Станоева

Езикова гимназия

Кр. Кацарска

3.

11300221002

Хасан Албенов Чаушев

VI СОУ

М. Станоева

Езикова гимназия

Кр. Кацарска

4.

11300221003

Стефан Иванов Аврамов

IV основно училище

Сп. Миховска

Езикова гимназия

Кр. Кацарска

5.

11300221005

Катерина Иванова Динева

VI СОУ

М. Станоева

Езикова гимназия

Кр. Кацарска

6.

11300221006

Радостина Георгиева Панева

II основно училище

Св. Борисова

VII СОУ

Д. Пашова

7.

11300221009

Десислава Димитрова Левкова

II основно училище

Г. Паскалева

Езикова гимназия

Кр. Кацарска

8.

11300221010

Айше Керим Грошар

VI СОУ

М. Станоева

Професионална гимназия по икономика

Р. Арнаудова

9.

11300221011

Стамена Кирилова Филчева

VI СОУ

М. Станоева

Езикова гимназия

Кр. Кацарска

10.

11300221013

Светлана Ивайлова Петрова

VI СОУ

М. Станоева

VII СОУ

Д. Пашова

11.

11300221014

Александра Добринова Вретенарска

VI СОУ

М. Станоева

VII СОУ

Д. Пашова

12.

11300221015

Ани Христова Атанасова

ХIII ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Перник

Професионална гимназия по облекло и туризъм „Св. Иван Рилски“ – гр. Перник

13.

11300221016

Марио Георгиев Соколов

VIII СОУ

Юлиана Христова

Професионална гимназия по икономика

Р. Арнаудова

14.

11300221018

Ася Иванова Атанасова

ХIII ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Перник

ХIII ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Перник

15.

11300221019

Диана Георгиева Таскова

Природо-математическа гимназия „Проф. Ем. Иванов“ – гр. Кюстендил

Природо-математическа гимназия „Проф. Ем. Иванов“ – гр. Кюстендил

16.

11300221020

Десислава Валериева Кирилова

II основно училище

Г. Паскалева

Професионална гимназия по икономика

Р. Арнаудова

17.

11300221021

Анна Николаева Йовчева

VI СОУ

Цв. Трендафилова

Професионална гимназия по икономика

Р. Арнаудова

18.

11300221022

Ирина Ивова Иванова

VI СОУ

Цв. Трендафилова

Национална хуманитарна гимназия

Ир. Реджова

19.

11300221025

Петя Руменова Кирилова

СОУ „В. Левски“ – гр. Брезник

СОУ „В. Левски“ – гр. Брезник

20.

11300221028

Фикрие Тахирова Машева

СОУ „Й. Йовков“ – с. Рибново

СОУ „Й. Йовков“ – с. Рибново

21.

11300221029

Инна Александрова Попангелова

II основно училище

Св. Борисова

Национална хуманитарна гимназия

Н. Беровска

22.

11300221031

Александра Иванова Бекярова

ОУ „Св. Кл. Охридски“ – с. Борово, общ. Гоце Делчев

Неврокопска професионална гимназия „Д. Талев“ – гр. Г. Делчев

23.

11300221032

Наталия Георгиева Пецева - Вакавчиева

II основно училище

Св. Борисова

VII СОУ

Д. Пашова

24.

11300221034

Димитрина Николаева Мицева

III ОУ „Хр. Ботев“ – гр. Сандански

Гимназия „Яне Сандански“ – гр. Сандански

25.

11300221035

Мария Руменова Бойкова

III ОУ „Хр. Ботев“ – гр. Сандански

Гимназия „Яне Сандански“ – гр. Сандански

26.

11300221036

Димитър Петров Димитров

СОУ „Н. Войводов“ – гр. Враца

СОУ „Н. Войводов“ – гр. Враца

27.

11300221037

Ана Георгиева Георгиева

II основно училище

Г. Паскалева

VII СОУ

Д. Пашова

28.

11300221039

Гергана Спасимирова Николова

Х ОУ „Ал. Константинов“ – гр. Перник

Х ОУ „Ал. Константинов“ – гр. Перник

29.

11300221040

Десислава Димитрова Иванова

II основно училище

Г. Паскалева

Национална хуманитарна гимназия

Ир. Реджова

30.

11300221041

Натали Петрова Недялкова

II основно училище

Г. Паскалева

Национална хуманитарна гимназия

Ир. Реджова

31.

11300221042

Фатме Сюлейманова Куртова

IIосновно училище

Св. Борисова

Национална хуманитарна гимназия

Ир. Реджова

32.

11300221043

Ива Николаева Петрова

II основно училище

Св. Борисова

VII СОУ

Д. Пашова

33.

11300221046

Гергана Кирилова Михайлова

II основно училище

Св. Борисова

VII СОУ

Д. Пашова

34.

11300221047

Сабие Реджеп Медар

VIII СОУ

Юл. Христова

VII СОУ

Д. Пашова

35.

11300221048

Зорка Илиева Чуркова

II основно училище

Св. Борисова

Национална хуманитарна гимназия

Ир. Реджова

36.

11300221049

Славяна Христова Киримова

СОУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Петрич

СОУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Петрич

37.

11300221050

Ерол Асенов Емилов

II основно училище

Г. Паскалева

Езикова гимназия

Кр. Кацарска

38.

11300221055

Вера Божкова Митрева

II основно училище

Св. Борисова

Национална хуманитарна гимназия

Ир. Реджова

39.

11300221058

Николина Костадинова Капитанова

III ОУ „Хр. Ботев“ – гр. Сандански

Земеделска професионална гимназия „Кл. Арк. Тимирязев“ – гр. Сандански

40.

11300221063

Михаела Михайлова Стоева

Професионална гимназия по облекло и туризъм „Св. Иван Рилски“ – гр. Перник

Професионална гимназия по облекло и туризъм „Св. Иван Рилски“ – гр. Перник

41.

11300221064

Вероника Стоянова Митова

СОУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Петрич

СОУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Петрич

42.

11300221065

Лилия Емилова Стойнева

VIII СОУ

Юл. Христова

Езикова гимназия

Кр. Кацарска

43.

11300221066

Весела Красимирова Бонева

ОУ „Н. Рилски“ – гр. Дупница

Професионална гимназия по туризъм и администрация „Ал. Константинов“ – гр. Сапарева баня“

44.

11300221067

Елизабет Красимирова Атанасова

ОУ „Н. Рилски“ – гр. Дупница

Професионална гимназия по туризъм и администрация „Ал. Константинов“ – гр. Сапарева баня“

45.

11300221068

Бера Сюлейдинова Грошева

II основно училище

Г. Паскалева

Езикова гимназия

Кр. Кацарска

46.

11300221069

Вержиния Здравкова Умленова

ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Петрич

ПГИТ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Петрич

47.

11300221070

Полина Славова Тодоровска

II основно училище

Г. Паскалева

Национална хуманитарна гимназия

Н. Беровска

           

Специалност „Славянска филология”

     

Базово училище, базов учител

Факултетен номер

Име, презиме и фамилия на студента

Прогимназиален етап

Гимназиален етап

1.

0735015

Златка Иванова Катулова

VI СОУ

Цв. Трендафилова

Професионална гимназия по икономика

Р. Арнаудова

2.

10300131003

Венцислав Благоев Кръстев

IV основно училище

Спаска Миховска

Професионална гимназия по икономика

Р. Арнаудова

3.

10300131004

Любомира Георгиева Лозанова

VI СОУ

Цв. Трендафилова

Национална хуманитарна гимназия

Ир. Реджова

4.

10300131006

Димитрина Георгиева Атанасова

VI СОУ

М. Станоева

Професионална гимназия по икономика

Р. Арнаудова

5.

10300131009

Йордан Димитров Мечкарски

СОУ „Св. П. Хилендарски“ – гр. Дупница

СОУ „Св. П. Хилендарски“ – гр. Дупница

6.

10300131011

Николая Иванова Богойска

IVосновно училище

Сп. Миховска

Професионална гимназия по икономика

Р. Арнаудова

7.

10300131013

Любомира Йорданова Йовчева

IV основно училище

Сп. Миховска

Професионална гимназия по икономика

Р. Арнаудова

8.

10300131016

Елина Иванова Здравкова

VI СОУ

Мария Станоева

Национална хуманитарна гимназия

Н. Беровска

9.

10300131019

Паолина Асенова Асенова

VI СОУ

М. Станоева

Национална хуманитарна гимназия

Н. Беровска

10.

10300131020

Станислава Димитрова Златева

VI СОУ

Цв. Трендафилова

Национална хуманитарна гимназия

Ир. Реджова

11.

10300131030

Десислава Антонова Мирчева

VI СОУ

Цв. Трендафилова

Национална хуманитарна гимназия

Ир. Реджова

12.

10300131032

Радостина Цветкова Стоянова

VI СОУ

Цв. Трендафилова

Национална хуманитарна гимназия

Ир. Реджова

13.

10300131033

Елена Георгиева Ценкина

VI СОУ

Цв. Трендафилова

Професионална гимназия по икономика

Р. Арнаудова

14.

10300131035

Илона Олеговна Дворецка

II основно училище

Г. Паскалева

Национална хуманитарна гимназия

Н. Беровска

Специалност „Балканистика”

     

Базово училище, базов учител

Факултетен номер

Име, презиме и фамилия на студента

Прогимназиален етап

Гимназиален етап

1.

10300531001

Юлияна Бойкова Боянова

VIII СОУ

Юл. Христова

Национална хуманитарна гимназия

Н. Беровска

2.

10300531002

Галя Красимирова Костадинова

VI СОУ

Цв. Трендафилова

Национална хуманитарна гимназия

Н. Беровска

3.

10300531003

Габриела Иванова Петрова

СОУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. Костенец

СОУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. Костенец

4.

10300531004

Цонка Миткова Гешовска

II основно училище

Св. Борисова

VII СОУ

Д. Пашова

5.

10300531005

Грета Спасова Маркова

VIII СОУ

Юл. Христова

Национална хуманитарна гимназия

Н. Беровска

6.

10300531007

Катерина Любенова Темелкова

VIII СОУ

Юл. Христова

Национална хуманитарна гимназия

Н. Беровска

7.

10300531008

Мария Стефчова Милева

VIII СОУ

Юл. Христова

Професионална гимназия по икономика

Р. Арнаудова

8.

10300531009

Ализа Тайсир Халил

VIII СОУ

Юл. Христова

Езикова гимназия

Кр. Кацарска

9.

10300531011

Илиана Младенова Митрева

VIII СОУ

Юл. Христова

Национална хуманитарна гимназия

Н. Беровска

10.

10300531012

Мария Славчева Василева

II основно училище

Св. Борисова

VII СОУ

Д. Пашова

11.

10300531013

Паола Марио Петрова

СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Ново село, обл. Видин

СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Ново село, обл. Видин

12.

10300531022

Виктория Йорданова Маламова

СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Симитли

СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Симитли

13.

10300531023

Ваня Николаева Николова

II основно училище

Г. Паскалева

VII СОУ

Д. Пашова

1. За отговорници на преддипломната педагогическа практика определям доц. д-р Левчо Георгиев и доц. д-р Таня Стоянова.

            2. По време на преддипломната педагогическа практика студентите трябва да направят норматив от 75 часа уроци, изнесени от тях, като 20 часа са уроци за нови знания, съответно по 10 урока в двете степени – среден и горен курс. Практиката се провежда в двете степени – среден и горен курс – 38/37 часа.

            3. По време на преддипломната педагогическа практика не се разрешава разместване на студентите.

            4. Студентите трябва да се запознаят с базовите учители преди започване на практиката за уточняване на паралелките и учебния материал.

            5. За преддипломната педагогическа практика студентите да си закупят стажантски книжки и да ги заверят при инспектор Вася Бачева (УК-I, 557 стая) и при инспектор Таня Господинова (УК-I, 560 стая) до две седмици от започване на практиката,.

            6. Оценката на преддипломната педагогическа практика включва контрол от отговорника по практика и Държавния практико-приложен изпит, който се провежда в базовите училища в Благоевград по график и пред комисия, определени допълнително със заповед на Ректора.

            7. До държавен практико-приложен изпит се допускат само студенти, които са провели практиката, дипломирани са в основната специалност и са получили минимум среден 3.00 на текущ контрол.

            8. Директорите на базовите училища не приемат на практика студенти, които не са включени в заповедта.

            9. Базовите учители провеждат системен контрол върху работата на студентите, присъстват на всички изнесени от тях уроци, конферират ги и дават насоки за следващия.

            10. При несправяне със задълженията на учителя от страна на студента, базовият учител и директорът имат право да изискат съответно прекъсване на практиката.

Контакти

+359 73 588 523
+359 73 588 523
filologia@swu.bg

Адрес

Филологически факултет
ул. "Иван Михайлов" 66
2700 Благоевград, България

  • kaçak bahis - kaçak iddaa