enyeniadresi.com - a101 aktuel - canli bahis - kacakbahiste.com - direkizle - kaçak bahis - yacht charter turkey - porn
Новини

logo bg

График за провеждане на педагогическа практика по български език и литература

График за провеждане на педагогическа практика по български език и литература за студентите от специалност "Българска филология", задочно обучение, IV курс през уч. 2014/2015 г.

1. На 28.04.2015 г. (вторник) от 08.00 ч. във Второ ОУ "Димитър Благоев" - Благоевград, базови учители Галина Димитрова и Светла Борисова  и от 13.30 ч. в Професионална гимназия по икономика "Иван Илиев" - Благоевград, базов учител Росица Арнаудова 

2. На 29.04.2015 г. (сряда) от 08.00 ч.  във Второ ОУ "Димитър Благоев" - Благоевград, базови учители Галина Димитрова и Светла Борисова  и от 11.00 ч. в Професионална гимназия по икономика "Иван Илиев" - Благоевград, базов учител Росица Арнаудова 

3. На 30.04.2015 г. (четвъртък) от 08.00 ч. във Второ ОУ "Димитър Благоев" - Благоевград, базови учители Галина Димитрова и Светла Борисова

Национални филологически четения за студенти и докторанти 2015

Уважаеми колеги бакалаври, магистри и докторанти филолози от българските висши училища!

На 11 май (понеделник) 2015 г. Филологическият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград, организира отново своите национални филологически четения за студенти и докторанти.
Каним всички, които са изкушени от проблемни въпроси на езикознанието и литературознанието, да вземат участие в тази конференция. Участниците ще бъдат разделени в две секции – езиковедска и литературоведска.
Заявката за участие (ИЗТЕГЛЕТЕ .DOC) трябва да попълните и изпратите на следния електронен адрес: filologicheski.cheteniya@swu.bg

Краен срок за изпращане - 5 май 2015 г.

По време на конференцията трябва да представите доклада си за не повече от 15 минути.
Националните филологически четения са със състезателен характер и ще бъдат оценявани от национално жури, съставено от университетски преподаватели. Участниците, които се класират на първо, второ и трето място във всяка секция, ще получат парични награди, а докладите им ще бъдат публикувани в специален сборник. Най-добрите доклади също ще бъдат публикувани.
Очакваме Ви!

Публична защита за придобиване на научна степен Доктор на филологическите науки

Публичната защита на дисертационния труд на тема "РЕТОРИКА НА ЗНАЧЕНИЯТА: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА ЕЗИКОВАТА УПОТРЕБА (A RHETORIC OF MEANINGS: EXPLORING THE FRONTIERS OF LANGUAGE USAGE)" - за придобиване на научна степен "Доктор на науките" по професионално направление 2.1 Филология - Английски език, от доц. д-р. Гергана Петкова Пенчева-Апостолова, ще се проведе на 20.03.2015 г. от 13.00 часа в зала 1114 на УК 1.

Академична лектория на проф. д-р Магдалена Панайотова

На 17 и 18 февруари 2015 г. в ЮЗУ „Неофит Рилски” се проведе поредната академична лектория, която е в рамките на проект "Докторантски филологически център" по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Този път лектор беше ръководителят на проекта – проф. д-р Магдалена Панайотова, която изнесе лекция на тема „Женската лирика през 60-те години и априлското поколение”. Студенти и докторанти от проекта  слушаха с интерес за разнородните художествени процеси, които са повлияли на жените поетеси от този период. Проф. д-р М. Панайотова запозна аудиторията с емблематични произведения на така наречените „априлски поетеси”, които породиха научна дискусия. На самата лектория присъстваха координаторите на проекта проф. д-р А. Стоилов и доц. д-р Е.Тачева.

IMG 20150217 123651 IMG 20150217 123815

Национална докторантска конференция с международно участие

Филологическият факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ има удоволствието да Ви покани на Национална докторантска конференция с международно участие, която ще се проведе на 30 и 31 март 2015 година в рамките на проект „Докторантски филологически център“.

Събитието цели да предизвика докторанти от различни сфери на филологическата наука да споделят творчески и иновативни научни подходи в своите изследвания.

Форматът на конференцията предполага широк обхват от теми и проблеми, които ще бъдат обединени в различни тематични панели.
Изнесените доклади ще бъдат отпечатани в сборник от събитието.
Такса правоучастие няма.

Заявка за участие - ТУК.

Може да изпращате заявки за участие с кратко резюме до 10 изречение до 15 февруари 2015 година на адрес dfc@swu.bg.

Национална докторантска конференция

Филологическият факултет към Югозападния университет „Неофит Рилски“ има удоволствието да Ви покани на Национална докторантска конференция, която ще се проведе на 27 февруари 2015 година в рамките на проект „Докторантски филологически център“.

article 15696 thema99

Събитието цели да предизвика докторанти от различни сфери на хуманитарните и обществени науки да споделят творчески и иновативни научни подходи в своите изследвания.

Форматът на конференцията предполага широк обхват от теми и проблеми, които ще бъдат обединени в различни тематични панели.

Изнесените доклади ще бъдат отпечатани в сборник от събитието.
Такса правоучастие няма.

Може да изпращате заявки за участие с кратко резюме до 10 изречение до 5 февруари 2015 година на адрес dfc@swu.bg.

Часове по китайски език

От началото на летния семестър продължават часовете по практически китайски език с колегите, които ги посещаваха и през зимния семестър.  Първа среща за уточняване на времето на занятията - 26.01.2015 г. (понеделник) в 17.00 ч. в зала 531.

Желаещите да започнат да изучават практически китайски език от нулево ниво (като избираема учебна дисциплина, или като курс по китайски език), да се запишат в Деканата на Филологическия факултет (госпожа Сотирова в кабинет 568 в Първи учебен корпус)! Първа среща за уточняване на времето на занятията - 26.01.2015 г. (понеделник) в 17.30 ч. в зала 531.

Преподавателката по китайски език живее в Благоевград и часовете за желаещите да изучават езика ще бъдат в удобно за тях време по договорка с нея.

Контакти

+359 73 588 523
+359 73 588 523
filologia@swu.bg

Адрес

Филологически факултет
ул. "Иван Михайлов" 66
2700 Благоевград, България

  • kaçak bahis - kaçak iddaa