Новини

logo bg

Изпити при доц. Минкова

Ликвидационният изпит при доц. Минкова ще бъде на 25.08.2014 г. от 12.00 ч.

Ликвидационите изпити за спец. "Английска филология", които трябваше да бъдат при гл. ас. Мечкаров, ще се проведат на 25.08.2014 г. от 12.00 ч. при доц. Минкова

Изучаване на китайски език

От зимния семестър на учебната 2014/2015 г. в университета започва изучаване на китайски език. Желаещите да посещават езиков курс по китайски език да оставят трите си имена, специалност, курс и телефон/имейл за контакт. Желаещите да изучават китайски език като избираема дисциплина, да направят същото. Желаещите да изучвата китайски език, които не са студенти, също могат да се запишат. Изучаването на китайски език не е еднократна проява, а се поставя началото на изучаването му в Югозападния университет.

Форма за записване - кликнете тук!

 

Уъркшоп по проект „Откъде започва чевтръртата власт“

      На 23 и 24 май 2014 г. в х. Мурите (гр. Банско) се проведе уъркшоп по проект „Откъде започва чевтръртата власт“. В срещата взеха участие преподаватели, докторанти и студенти от Филологическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“. Младите  учени се срещнаха с директора на Университетското издателство на ЮЗУ „Неофит Рилски“ доц. д-р Костадин Самарджиев. Той бе първият лектор в уъркшопа и лекцията, която изнесе,  посвети участниците в историята на печатарското изкуство и описа етапите, през който преминава една книга, за да види тя бял свят. Участниците изслушаха лекцията с интерес, а след нея доц. Самарджиев даде отговор на многото въпроси, които тя породи, и поясни на студентите някои от специфичните тънкости при отпечатването на книга.
 Вторият лектор по програмата на уъркшопа бе проф. д-р Магдалена Панайотова. Тя изнесе лекция на тема „Медийни носталгии“, която със специфичната си насоченост заинтригува всички. Фактът, че текстовете за вестника, за чието списване и издаване тя говореше, се създават в България, но излиза от печат в Ню Йорк, сам по себе си предизвика неподправения интерес на участниците в уъркшопа. Един от водещите акценти на лекцията си проф. Панайотова постави върху съвършенство на отношенията между членовете на екипа и техния професионализъм, за да се осъществи този специфичен тип дейност.
    С тези две представяния лекционната част от програма за първия ден от уъркшопа бе изчерпана.
В неделя участниците изслушаха с интерес лекцията „Медийното присъствие на журналиста”, изнесена от доц. д-р Антони Стоилов. Той запозна участниците с различните похвати на журналиста в зависимост от спецификата на предаването и вида на медията – печатна или електронна. Той разкри интересни подробности от кухнята на радио- и телевизионни предавания, както и за различните начини за редактиране на писмен текст. Провокирани от казаното, след лекцията участниците с интерес коментираха други медийни формати и се получи наистина ползотворна дискусия.
    Трите лекции и останалите дейности в програмата изчерпаха съдържанието на първата работна среща по проекта „Откъде започва четвъртата власт“. Предвиждат се още срещи през есента на 2014 г. и издаването на сборник с трудове на участниците в проекта.

Отговорници на курсовете, в които се обучават студенти - чуждестранни граждани

Отговорници на курсовете, в които се обучават студенти – чуждестранни граждани, за оперативно ръководство, контрол на административното и образователно обслужване

I курс – ас. д-р Зарина Маркова     

II курс – ас. Яна Манова     

III курс – хон. ас. Вергиния Данаилова     

IV курс – гл. ас. Светла Светославова

Националните филологически четения за студенти и докторанти 2014 - награди

За осма поредна година Филологическият факултет на Югозападния университет стана домакин на Националните филологически четения за студенти и докторанти. Участниците тази година бяха над 20 души от няколко български университета – факт, който доказа, че когато едно научно събитие има авторитет, то традициите се утвърждават.

Представяме Ви носителите на почетените награди:

Езикознание

Първа награда:

1. Анелия Джучкова - ЮЗУ "Неофит Рилски"

2. Василена Сарафова - СУ "Св. Климент Охридски"

Втора награда:

1. Борислава Балиова - ЮЗУ "Неофит Рилски"

2. Айше Грошар - ЮЗУ "Неофит Рилски"

Трета награда:

1. Чавдар Парушев - СУ "Св. Климент Охридски"

2. Наделина Ивова - ЮЗУ "Неофит Рилски"

Членове на журито: доц. д-р Андрей Бояджиев, доц. д-р Антони Стоилов, д-р Дария Карапеткова

Литературознание

Първа награда:

1. Кристина Беженару - СУ "Св. Климент Охридски"

Втора награда:

1. Димитър Димитров - ЮЗУ "Неофит Рилски"

2. Ева Слънчева - СУ "Св. Климент Охридски"

Трета награда:

1. Катерина Клинкова - СУ "Св. Климент Охридски"

2. Десислава Узунова - СУ "Св. Климент Охридски"

3. Василка Бранкова - ЮЗУ "Неофит Рилски"

Членове на журито: проф. д-р Амелия Личева, проф. д-р Магдалена Панайотова, доц. д-р Стилиян Стоянов

Национални филологически четения за студенти и докторанти - програма

Югозападен университет „Неофит Рилски”

Филологически факултет
Съюз на учените – клон Благоевград

Национални филологически четения за студенти и докторанти
„Югозападен университет 2014”
9 май 2014 г., петък

Зала 114 (I етаж, централна сграда, надясно след входа)

П  р  о  г  р  а  м  а

09,10 ч. – 09,40 ч. - регистриране

09,40 ч. – 09,45 ч. – откриване

Сутрешно заседание


Водещ заседанието: проф. д-р Амелия Личева (СУ „Св. Климент Охридски”)

09,45 – 10,00 Любима Мавродиева (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Metaphors: getting beyond the opacity of high
                       style  in the English texts

10,00 – 10,15 Василка Бранкова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Идеята за светостта и светеца в „История
                                славянобългарска” и в „История во кратце” на йеромонах Спиридон

10,15 – 10,30 Десислава Узунова (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант): Авторът и неговият двойник. Разказът „Мрежата на дъжда” от Владимир Полянов – творецът в търсене на смисъл

10,30 – 10,45 Катерина Клинкова (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант): Проблемът за четенето в XXI век – литературни теории и тяхната реализация

10,45 – 11,00 Лилия Стойнева (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Джейн Остин и женските почерци в английската викторианска литература

11,00 – 11,15 Кристина-Андреа Беженару (СУ „Св. Климент Охридски”, магистър): Поучения на Нягое Басараб към сина си Теодосий

11,15 – 11,30 Моника Стойнева (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Празникът Иван Купала в миналото и настоящето

11,30 – 11,45 Ева Слънчева (СУ „Св. Климент Охридски”, студент): Какво знаем за италианските суеверия

11,45 – 12,00 Димитър Димитров (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Структурни особености и кратка съпоставка между „Хазарски речник” на Милорад Павич и „Извън себе си” на Борислав Попов

12,00 – 12,15 – дискусия
12,15 – 13,30 - обяд

Следобедно заседание

Водещ заседанието: доц. д-р Андрей Бояджиев (СУ „Св. Климент Охридски”)

13,30 – 13,45 Наделина Ивова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, докторант): В търсене на figura etymologica  

13,45-14,00 Айше Грошар (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Езикови особености на ръкопис 574+1379 Триод от Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”

14,00 – 14,15 Криси Велкова; Димитър Димитров (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студенти): Езикови особености на откъс от „Предувhдомленiе и предувhщанiе къ Боголюбивымъ любочитателемъ за настоящето описанiе” от „Опiсание болгарского священного монастыря Рылского” от Неофит Рилски

14,15 – 14,30 Марио Соколов (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Текстологически бележки върху непроучени преписи от двете версии на Похвално слово за св. безсребреници Козма и Дамян от св. Климент Охридски

14,30-14,45 Борислава Балиова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Житието на свети Четиридесет севастийски Мъченици

14,45-15,00 Стефан Аврамов (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Свети Аврамий Българин и неговото житие

15,00-15,15 Иван Михайлов; Суадин Чолак (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студенти): Сватбената терминология  в с. Червен брег и с. Вълкосел (съпоставителен анализ)

15,15-15,30 Анелия Джучкова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Обща характеристика на говора на с. Лъка (Смолянско)

15,30-15,45 Суадин Чолак (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Особености в говора на с. Вълкосел (Гоцеделчевско)

15,45 – 16,00 Василена Сарафова (СУ „Св. Климент Охридски”, студент): Езикът на протеста в популярни италиански и български песни

16,00-16,15 Ирина Иванова (ЮЗУ „Неофит Рилски”, студент): Езикът и масмедиите

16,15-16,30 Дмитро Гергинов (ЮЗУ „Неофит Рилски”, докторант): Електронна автобиография на български  и руски език

16,30-16,45 Сенем Конедарева (ЮЗУ „Неофит Рилски”, докторант): По въпроса за миналото несвършено деятелно причастие като способ за изразяване на евиденциалност в българския език

16,45-17,00 Чавдар Парушев (СУ „Св. Климент Охридски”, докторант): ‘Българските граждани’ в парламентарната реч

17,00 – 17,15 - дискусия

17,15 – 17,50 - награждаване на участници

17,50 – 18,00  - закриване на Националните филологически четения

Контакти

+359 73 588 523
+359 73 588 523
filologia@swu.bg

Адрес

Филологически факултет
ул. "Иван Михайлов" 66
2700 Благоевград, България

  • vipsuperbahis.com - canli bahis - kaçak iddaa
  • a101 aktuel - kacakbahiste.com - direkizle