enyeniadresi.com - a101 aktuel - canli bahis - kacakbahiste.com - direkizle - kaçak bahis - yacht charter turkey - porn
Новини

logo bg

“Докторантски филологически център” проведе трети уъркшоп в Банско

В периода 24-26.10.2014 г. докторантите от Филологическия факултет на ЮЗУ „Н. Рилски” проведоха в Банско своя пореден уъркшоп по проект „Докторански филологически център”, част от ОПРЧР, с ръководител проф. д-р Магдалена Панайотова.
В уъркшопа се включиха деканът на Филологическия факултет, доц. д-р Антони Стоилов, доц. д-р Стилиян Стоянов, доц. д-р Елена Тачева, които в рамките на кръглите маси обсъждаха възможностите на съвместното писане и трудностите при писане на дисертация.

Прочети още: “Докторантски филологически център” проведе трети уъркшоп в Банско

Магистърска програма "Филологически аспекти на работата с медиите"

Учебните занятия на магистърската програма "Филологически аспекти на работата с медиите" започват в събота, 25.10.2014 г., от 9.30 ч. с лекциите по "Теория и практика на словесното общуване" (лектор - доц. д-р Г. Дянкова). Срещата е във фоайето на петия етаж.

Курс по китайски език

Уважаеми колеги студенти и граждани, които подадохте писмени молби в стая 567 на Деканата на Филологическия факултет за участие в курса по китайски език,

Продължаваме да очакваме пристигането на двамата лектори по китайски език от Китайската народна република. По информация на Центъра "Конфуций", те трябваше да пристигнат в България около 15 октомври. България и Китай са във визов режим и това е причината за бавното решаване на въпроса с чаканите преподаватели. Единственият преподавател по китайски език, който засега е на разположение - господин Ли, в момента е ангажиран с избираемата учебна дисциплина по китайски език, която той води на студентите ни всеки понеделник и всеки петък (общо 8 часа седмично), поради което той няма възможност да поеме и курса по китайски език. Не защото часовете му са много, а защото той няма възможност да нощува в Благоевград. Целта на ръководството на университета и на Филологическия факултет е курсът да бъде в удобно за всички участници време - в интервала след 17,30-18,00 ч., за да се даде възможност на всички записали се до момента (38 души) да могат да го посещават - това е време, през което се предполага, че студентите и работещите ще са относително по-неангажирани с учебна или професионална дейност. Плановете са тези 38 участници да бъдат разделени в две или в три групи, като денят (дните) за занятия ще бъдат съгласувани и уточнени със съгласието на участниците в курса. Следета сайта на Филологическия факултет и в момента, в който преподавателите от Китай пристигнат, ще бъдете уведомени за часа, деня и мястото на първата сбирка. На нея ще изберете ден и час за провеждане на занятията.

Доц. д-р Антони Стоилов,
декан на Филологическия факултет

ОКС "Магистър" - класиране

Публикувано е класирането за ОКС "Магистър".Можете да октриете приетите студенти в секция "За студенти -> Магистри".

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: ДО 20 ОКТОМВРИ 2014 ГОДИНА (БЕЗ СЪБОТА И НЕДЕЛЯ)

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Комплект документи (закупуват се от книжарницата)
2. Платена семестриална такса
3. Копие от дипломата за СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ
4. Снимки - 4 броя (паспортен размер)

Излезе първият брой на новото академично списание АНТРОПОЛОГИЯ

Излезе първият брой на новото академично списание АНТРОПОЛОГИЯ/ ANTHROPOLOGY, издавано от Югозападния Университет „Неофит Рилски“– Благоевград, Катедра Етнология и балканистика. Списанието предлага пространство за академична дискусия и дебат в областта на социокултурната антропология. То е еднакво отворено за български и международни автори.

Прочети още: Излезе първият брой на новото академично списание АНТРОПОЛОГИЯ

Важна информация за желаещите да изучават китайски език

1. От 15 ептември 2014 г. стартира обучението по китайски език за студентите, които желаят да го изучават като избираема учебна дисциплина. Занятията ще бъдат в понеделник и в петък - и в двата дни от 9,30 ч. до 13,30 ч. Продължителността на курса е 120 учебни часа (по 4 ч. за всеки от двата определени дни). Студентите, които вече са избрали необходимия брой учебни дисциплини като избираеми, също може да посещават тази избираема дисциплина и тя ще им бъде зачетена, като набраните кредити ще бъдат признати. В случаите, когато в определеното време за тази избираема дисциплина избралият я студент има занятия по друга учебна дисциплина, преподавателят по тази друга учебна дисциплина ще бъде официално уведомен да подходи с разбиране. От средата на октомври обучението ще бъде в друг времеви интервал, който да бъде удобен на всички, предпочели тази избираема дисциплина, независимо от факултета, от който са. Заявление за посещаване на тази учебна дисциплина могат да подават студенти от всички факултети на университета в стая 568 на Учебен корпус № 1 (госпожа Сотирова) от 8 септември (понеделник) 2014 г. до 11септември (четвъртък) 2014 г. Участниците в избираемата дисциплина имат възможност да кандидатстват за стипендия от Центъра "Конфуций", както и да получат възможност за участие в програмата "Еразъм+" и да се обучават по нея в Китай.

2. Езиковият курс по практически китайски език ще стартира от 15 октомври 2014 г. Той ще бъде с продължителност 72 часа, също по 4 часа дневно. Записванията (също с лично подадено заявление) също са в стая 568 на Учебен корпус № 1 (госпожа Сотирова) от 8 септември (понеделник) 2014 г. до 11 септември (четвъртък) 2014 г. В него освен студенти, могат да участват преподаватели и администратори от университета. В курса могат да участват и външни за университета граждани. Тези външни за университата граждани трябва да заплатят такса за участие в курса от 290 лв., която ще се заплаща по представена на кандидата за участие в курса банкова сметка при записването.

3. Езиковият курс по практически китайски език е с възможност за надграждане на наученото, т.е. всеки участник ще може да участва в него и следващата година на следващо ниво при условия като сегашните.

 

Контакти

+359 73 588 523
+359 73 588 523
filologia@swu.bg

Адрес

Филологически факултет
ул. "Иван Михайлов" 66
2700 Благоевград, България

  • kaçak bahis - kaçak iddaa