enyeniadresi.com - a101 aktuel - canli bahis - kacakbahiste.com - direkizle - kaçak bahis - yacht charter turkey - porn
Факултетски издания

logo bg

Факултетски издания

Издателски център на Филологическия факултет:

Филологическият факултет активно провежда своята издателска политика, публикувайки периодично няколко научни издания!

Вестник "Филолог":

Едва ли е необходимо да се описват целите и задачите на това наше издание. Достатъчно е да се каже, че то притежава свой собствен сайт, който се радва на изключителен интерес. Там са качени и всички броеве, които до този момент сме реализирали.

Вестник Филолог излиза с периодичност 4 броя годишно и запознава обществеността с дейността, провеждана във факултета. В броевете ще можете да откриете освен актуални репортажи на редица събития, представянето на последните книги, реализирани от преподавателите във факултета, а също така и редица художествени авторски тектове на студенти филолози.

Посетете ни от тук!

Списание "Езиков свят":

Списание "Езиков свят"  (“Orbis linguarum”) излиза два пъти годишно от 2000 г.насам.

То е орган на Филологическия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” и набира все повече популярност.

”Езиков свят” публикува материали, посветени на езикознанието, методика на преподаването, съпоставителни изследвания, лингвокултурология и литературоведски изследвания. На страниците му получават отзвук научни събития, публликуват се отзиви и рецензии. Успоредно с редовното си излизане, списание "Езиков свят" постепенно набира и свои автори, и своя публика. Универсалността на рубриките го прави истинско филологическо списание. В редакционната колегия на изданието са изявени учени от Германия, САЩ, Китай, Сърбия, Русия, България и Албания.

На страниците на „Езиков свят” публикуват преподаватели и изследователи не само от Югозападния университет, но и техни колеги от различни университети. То е трибуна и за младите научни работници. “Езиков свят” публикува наградените доклади на участниците в Националната студентска конференция, организирана  на 11 май всяка година в чест на светите братя Кирил и Методий. Във всеки брой гостуват и известни чуждестранни учени. Редакцията приема предложения за рецензиране на научни трудове.

Посетете ни от тук!

Годишник на Филологическия факултет:

Годишникът на Филологическия факултет излиза веднъж годишно и представя текстове не само на преподавателите от факултета, но и на много авторитетни учени филолози от всички университетски и научни центрове в страната.

Цената на броя е 6.90 лв. , но бихте могли да го закупите за 5.00 лв. от факултетския издателски център в І корпус на ЮЗУ "Неофит Рилски", стая 439.

Online също бихте могли да закупите почти всички броеве на годишника от нашата Е-книжарница от тук!

Контакти

+359 73 588 523
+359 73 588 523
filologia@swu.bg

Адрес

Филологически факултет
ул. "Иван Михайлов" 66
2700 Благоевград, България

  • kaçak bahis - kaçak iddaa