Катедра по български език

logo bg

Катедра по български език

Ръководител:  доц. д-р Лъчезар Перчеклийски
Кабинет № 1565
Приемно време: сряда - 14.30 ч. - 16.15 ч.; четвъртък - 14:30 - 16:15 ч.
Телефон: +359-73-588 523
e-mail: llper@swu.bg; llper@abv.bg
Технически секретар – госпожа Величка Сотирова

 

Преподаватели в катедрата по български език

Проф. д-р Антони Стоилов
Проф. д-р Антони Стоилов
Кабинет: 1702
073 / 555 775
Писмена и говорна култура, Българска диалектология, Морфология на българския език
Понеделник - 15.30 – 17.15 ч., Вторник – 10.15 – 12.30 ч.
Проф. д-р Лилия Илиева
Проф. д-р Лилия Илиева
Кабинет 1565
 
Увод в общото езикознание, Синтаксис на българския книжовен език, Морфология на българския книжовен език, Етнолингвистика
Вторник - 14.30 – 16.15 ч., Сряда – 14.30 – 16.15 ч.
 
Доц. д-р Борислав Попов
Кабинет: 1564
 
Писмена и говорна култура,
Увод в общото езикознание,
Митология и език,
Табу - етнос - език,
История на българския книжовен език
Понеделник - 13.30 – 12.15 ч., 16.30-17.15 ч.; Вторник – 16.30 – 17.15 ч.
Доц. д-р Лъчезар Перчеклийски
Доц. д-р Лъчезар Перчеклийски
Кабинет: 1565
 
Старобългарски език, История на българския език, История на българския книжовен език, Лексикална морфология, Редакции на старобългарския книжовен език
Сряда - 14.30 – 16.15 ч., Четвъртък – 14.30 – 16.15 ч.
Доц. д-р Гергана Падарева - Илиева
Доц. д-р Гергана Падарева - Илиева
Кабинет: 1533
 
Фонетика и фонология на българския език, Радиото като СМК, СБЕ, Проблемни въпроси в българската граматика, Интонация и значение, Похвати в радиожурналистиката, Акустична фонетика (с приложение в логопедията)
Сряда - 13.30 – 15.15 ч.; Четвъртък – 09.30 – 10.15 ч., 15.30 – 16.15 ч.
Гл. ас. д-р Биляна Тодорова
Гл. ас. д-р Биляна Тодорова
Кабинет: 1533
 
Синтаксис на българския език, Стилистика на българския език, Лингвистика на текста, Вестниците като средство за масова комуникация, Структура на вестникарския текст.
Понеделник - 12.30 – 13.15 ч., 15.30 – 16.15 ч.; Сряда – 09.30 – 11.15 ч.
Гл. ас. д-р Любка Ненова
Гл. ас. д-р Любка Ненова
Кабинет: 1533
 
Старобългарски език, Историческа граматика на българския език, История на българския книжовен език, Съвременен български език за чуждестранни студенти,
Търновска книжовна школа,
Църковнославянския език,
Теория и практика на научното изследване,
Теория и методика на дидактическите тестове
Сряда: 14.30 - 16.15 ч.; четвъртък: 10.30 – 12.15 ч.
Гл. ас. д-р София Мицова
Гл. ас. д-р София Мицова
Кабинет: 1533
 
Увод в общото езикознание, Социолингвистика, Морфология на българския език, Съвременен български език, Съвременен български език за чужденци
Вторник - 09.30 – 12.30 ч., Сряда – 16.30 – 17.15 ч.
Доц. д-р Радослав Цонев
Доц. д-р Радослав Цонев
Кабинет: 1533
 
Синтаксис на българския език, Лексикология и лексикография, Българска диалектология, Теория и практика на научното изследване, Теория и методика на дидактическите тестове, Основи на редактирането.
Четвъртък - 08.30 – 10.00 ч., Петък – 11.30 – 13.15 ч.
Д-р Красимира Хаджиева
Д-р Красимира Хаджиева
Кабинет: 1565
 
Морфология на българския език, Съвременен български език, Български език за чуждестранни студенти
Вторник - 11.30 – 13.15 ч., Четвъртък – 16.30 – 18.15 ч.
 
Д-р Сенем Конедарева
Кабинет 1523
 
 
 
Докторант Петя Славчева
Докторант Петя Славчева
 
 
Старобългарски език,
Практически български език за чужденци
 
 
Д-р Катерина Ушева
Кабинет 1523
 
 
 
Докторант Александър Петков
Докторант Александър Петков
Кабинет: 333
 
Българска диалектология, Практическа текстообработка, Български език за чужденци
+ 359 896 817 818
Ас. д-р Биляна Георгиева
Ас. д-р Биляна Георгиева
 
 
Общо и сравнително езикознание (английски език)
 
 
Х.ас. Андрей Бобев
 
 
 
 
 
Докторант Александър Мандажиев
 
 
 
 
 
Докторант Ангелина Василева
 
 
 
 
 
Докторант Габриела Стойнев
 
 
 
 
 
Докторант Галина Никодимова
 
 
 
 
 
Докторант Дениса Черма
 
 
 
 
 
Докторант Милена Накова
 
 
 
 
 
Докторант Наделина Ивова
 
 
 
 
 
Докторант Радостина Николова
 
 
 
 
 
Докторант Цветелина Моралиева
 
 
 
 

Контакти

+359 73 588 523
+359 73 588 523
filologia@swu.bg

Адрес

Филологически факултет
ул. "Иван Михайлов" 66
2700 Благоевград, България

  • vipsuperbahis.com - canli bahis - kaçak iddaa
  • a101 aktuel - kacakbahiste.com - direkizle