enyeniadresi.com - a101 aktuel - canli bahis - kacakbahiste.com - direkizle - kaçak bahis - yacht charter turkey - porn
История на катедрата

logo bg

История на Катедрата по български език

    Катедрата по български език е част от структурата на Филологическия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски”. В момента в нея работят двама професори, трима доценти и петима главни асистенти.
    Катедрата по български език, в качеството си на пряк наследник на Катедрата по български език и литература, е една от първите катедри, сформирани в ЮЗУ „Неофит Рилски”, и не без основание се гордее с многогодишната си история. Звеното започва своето съществуване през 1976 г. в рамките на разкрития година по-рано в Благоевград като филиал на Софийския университет „Св. Климент Охридски” Факултет за подготовка на начални и детски учители (превърнал се впоследствие и във фактически родоначалник на днешния Югозападен университет). Ръководството на новата катедра – тогава Катедра по български език и литература – е поверено на Цанко Младенов, който, макар и още главен асистент, се намира в процедура по хабилитация. В състава на катедрата влизат специалисти от разнопосочни научни направления – преподаватели по български език, по българска литература, по чужди езици, по актьорско майсторство. Този факт ще обуслови по-късно и съвсем закономерното „роене” на Катедрата по български език и литература на нови самостоятелни единици – Катедра по български език, Катедра по българска литература, Катедра по чужди езици, Катедра по театрално изкуство.
    През 1989 г. Катедрата по български език е причислена към новосъздадения Историко-филологически факултет, а в края на 1991 г., след разделянето на Историко-филологическия факултет на Исторически и Филологически, се превръща в едно от основните структурни звена на днешния Филологически факултет.
    Ръководители на Катедрата по български език от началото на нейното съществуване до днес са били:

 • доц. Цанко Младенов (в периода 1976 г. – 1990 г.)

  Доц. Цанко Младено

 • доц. д-р Радка Кърлова (в периода 1991 г. – 1997 г. и 2000 г. – 2004 г.)

  radka kyrlova

 • доц. д-р Андриана Матеева (в периода 1997 г. – 1999 г.)
 • доц. д-р Антони Стоилов (в периода 2004 г. – 2007 г.)

  stoilov

 • проф. д-р Лилия Илиева (от 2007 г. до днес).

lili ilieva

Контакти

+359 73 588 523
+359 73 588 523
filologia@swu.bg

Адрес

Филологически факултет
ул. "Иван Михайлов" 66
2700 Благоевград, България

 • kaçak bahis - kaçak iddaa