enyeniadresi.com - a101 aktuel - canli bahis - kacakbahiste.com - direkizle - kaçak bahis - yacht charter turkey - porn
Катедра по германистика и по романистика

logo bg

Катедра по германистика и по романистика

Ръководител: доц. д-р Елисавета Бояджиева
Кабинет № 1437Б
Приемно време: понеделник - 10:30 - 12:15 ч.; вторник - 15:30 - 17:15 ч.
Телефон: +359 73 588 528
e-mail: e.boyadzhieva@swu.bg

Технически секретар – госпожа Елена Колова
e-mail: kgr@swu.bg

Преподаватели в катедрата по германистика и по романистика

Доц. д-р Елисавета Бояджиева
Доц. д-р Елисавета Бояджиева
Кабинет: 1437 Б
 
Британско и американско странознание, Морфология на АЕ, Синтаксис на АЕ, Семантика, Лингвистика на текста,
Морфосинтаксис АЕ
понеделник - 15:30 - 17:15; вторник - 15:30 до 17:15 ч.
Доц. д-р Антоанета Михайлова
Доц. д-р Антоанета Михайлова
Кабинет: 1566
 
Граматика на съвременния немски език, Граматика на съвременния български език, История на немския и българския език, Сравнителна граматика
вторник: 11.30 - 13.15 ч.; четвъртък: 11.30 - 13.15 ч.
Доц. д-р Райна Холанди
Доц. д-р Райна Холанди
Кабинет: 1437 Б
 
 
Лексикология на английския език,
Английска стилистика,
Морфология на английския език,
Методика на обучението по английски език,
Практически курс по английски език
неплатен отпуск
Доц. д-р Гергана Апостолова
Доц. д-р Гергана Апостолова
Кабинет: 1437 Б
 
Изследователски интереси: философия на езика: електронното човечество и инфосферата; лингвистично моделиране; културните преноси на текста и контекста; интеркултурната реторика; възлите на интертекста; преводът и човешкият мозък.
Предмети: Бакалавърски курсове по теория на превода, убеждаваща комуникация, реторически анализ, философия на езика, американска литература, увод в британската литература, съвременна британска литература, теория на метафората, английският език и интернет. Магистърски курсове по социокултурни аспекти на превода, теория на художествения превод, английска литература, превод на поезия, героическият епос в англосаксонската литература, етика в съвременната американска литература, текстовете на Торо и културата на 21 век, интеркултурни кодове в научната фантастика, индукцията и дедукцията в научния дискурс, адаптации на художествения текст към комплексните форми на световната комуникационна мрежа.
Понеделник - 11.30 - 13.15 ч.; Вторник - 11.30 - 13.15 ч.
 
Доц. д-р Магдалена Петрова
Кабинет: 1468
 
Френска литература
вторник: 16.30 - 18.15 ч.; четвъртък: 17.30 - 19.15 ч.
 
Гл. ас. д-р Яна Чанкова
Кабинет: 1560
 
История на АЕ,
Историческа граматика на АЕ, Синтаксис на САЕ,
Фонетика и фонология на САЕ, Американско странознание,
Историческа лингвистика, Сравнително Индо-Европейско езикознание,
Когнитивна лингвистика, Лингвистични аспекти на превода и редактирането на текст
Понеделник: 16.30 - 18.15 ч.; Вторник - 12.30 - 13.15 ч.
 
Преп. Иваничка Несторова
Кабинет: 1437 A
 
 
вторник: 10.30 - 11.15 ч., 17.30 - 18.15 ч.; четвъртък: 14.30 - 15.15 ч.; петък: 17.30 - 18.15 ч., 17.30 - 18.15 ч.
Гл. ас. д-р Мария Багашева
Гл. ас. д-р Мария Багашева
Кабинет: 1437 A
 
ПАЕ, СПК, Морфология на АЕ, Транскрибиране и транслитерация, Правопис и пунктуация на АЕ, Синтаксис на АЕ, Лингвистични течения и школи АЕ
вторник: 08.30-10.15 ч.; сряда: 11.30 - 12.15 ч., 14.30 - 15.15 ч.
Гл. ас. д-р Дафина Костадинова
Гл. ас. д-р Дафина Костадинова
Кабинет: 1560
 
Стратегии на устната комуникация, Писмен превод,
Принципи на създаване на научен текст,
Стратегии и принципи в академичното писане,
Увод в общото езикознание,
Глобален английски език,
Специализиран превод,
Контрастивна лингвистика,
Устен превод,
Практически английски език
Вторник: 12.30 - 13.15 ч.; Четвъртък: 13.30 - 16.15 ч.
Гл. ас. д-р Елена Андонова - Калъпсъзова
Гл. ас. д-р Елена Андонова - Калъпсъзова
Кабинет: 1437 Б
 
Шекспирова драма,
Превод и редакция,
Основи на литературния анализ,
Съвременни литературни школи и направления,
Практически английски език,
Английска литература,
Стилистика
Вторник: 08.30 - 10.15 ч.; Сряда: 08.30 - 09.15 ч., 11.30 - 12.15 ч.
ас. д-р Мария Анастасова
ас. д-р Мария Анастасова
Кабинет: 1437 A
 
ПАЕ, Превод и редактиране
сряда: 11.30 - 12.15 ч.: четвъртък: 11:30 - 13:15 ч.. 17.30 - 18.15 ч.
ас. д-р Иванка Сакарева
ас. д-р Иванка Сакарева
Кабинет: 1437 A
 
Устен превод, Писмен превод, Специализиран превод, ПАЕ
вторник: 17.30 - 18.15 ч.; сряда: 11.30 - 12.15 ч.,15.30 - 17.15 ч.
Гл. ас. д-р Зарина Маркова
Гл. ас. д-р Зарина Маркова
Кабинет: 1437 A
 
Методика на обучението по английски език,
ПАЕ,
ДПИ
вторник: 17.30 - 19.15 ч.; Четвъртък: 15.30 - 17.15 ч.
Гл. ас. д-р Мария Чанкова
Гл. ас. д-р Мария Чанкова
Кабинет: 1437 Б
 
Превод и редактиране - френски език,
Импликатура и теория на речевите актове,
Правопис и пунктуация на съвременния английски език,
Писмен превод - френски език,
Практически френски език,
Практически английски език
Четвъртък - 14.30 - 17.15 ч.; Петък - 08.30 - 09.15 ч. (в 1477 зала)
ас. д-р Яна Манова-Георгиева
ас. д-р Яна Манова-Георгиева
Кабинет: 1437 A
 
ПАЕ, Стилистика на АЕ
Понеделник - 13.15 - 16.15 ч.; вторник: 17.30 - 18.15 ч.
 
Ас. Йордан Марков
Кабинет: 1468
 
 
вторник - 12.30 - 13.15 ч.; сряда: 11:30 - 12:15 ч.; четвъртък: 14.30 - 16.15 ч.
 
Докторант Яна Първанова
Кабинет: 1333
 
 
 
 
 
Докторант Магдалена Николова
Кабинет: 1333
 
 
 
 
Докторант Вергиния Данаилова
Докторант Вергиния Данаилова
Кабинет: 1333
 
 
 
Ас. Мариана Гоцева
Ас. Мариана Гоцева
Кабинет: 1437 A
 
ПАЕ, Стратегии на писмената и устната комуникация, Стратегии на писмената и устната комуникация на английски език
Понеделник - 15.30 - 17.15 ч.; сряда - 11.30 - 12.15 ч.
 
Докторант Нели Иванова
Кабинет: 1333
 
 
 
 
 
Докторант Диляна Хантова
Кабинет: 1333
 
 
 
 
 
Докторант Пинелопи Кауни
Кабинет: 1333
 
 
 
 

Контакти

+359 73 588 523
+359 73 588 523
filologia@swu.bg

Адрес

Филологически факултет
ул. "Иван Михайлов" 66
2700 Благоевград, България

  • kaçak bahis - kaçak iddaa