enyeniadresi.com - a101 aktuel - canli bahis - kacakbahiste.com - direkizle - kaçak bahis - yacht charter turkey - porn
Катедра по етнология и балканистика

logo bg

Катедра по етнология и балканистика

Ръководител: доц. д-р Илия Недин
Кабинет № 1559
Приемно време: понеделник - 11.30 ч. - 13.15 ч., четвъртък - 14.30 - 15.15 ч.
Телефон: +359-73-588 523
e-mail:  i_nedin@swu.bg
Технически секретар – госпожа Павлина Солачка

 

Преподаватели в катедрата по етнология и балканистика

 
Проф. д.и.н. Милена Беновска - Събкова
Кабинет: 1559
 
Етнология на балканските народи, Етносоциология, Етнология на религията, Балкански фолклор, Методи на теренното етноложко изспедване, Етноложки практикум, Икономическа антропология
петък: 08.30 - 11.15 ч.
 
Доц. д-р Илия Недин
Кабинет: 1559
 
История и теория на етнологията, Социална и културна антропология, Български фолклор, Етнология, Политическа антропология
понеделник - 11.30 ч. - 13.15 ч., четвъртък - 14.30 - 15.15 ч.
Доц. д-р Елена Тачева
Доц. д-р Елена Тачева
Кабинет: 1433
 
Възрожденска литература, Балкански литератури, Стара българска литература, Етнология на литературата, Литература, култура и възраждане
понеделник: 08.30 - 09.15 ч., 12.30 - 13.15 ч.; вторник: 11.30 - 13.15 ч.
 
Проф. д.ф.н. Ваня Добрева
 
 
 
неплатен отпуск
 
Доц. д-р Елена Чаушева
Кабинет: 1525
 
Балканският характер на гръцките фразеологизми, Гръцкият език в контекста на балканския езиков съюз, История и култура на гърците, Балканско кино, Морфосинтаксис на гръцки език
вторник – 13.30 – 15.15 ч., петък – 8.30 – 9.15 ч., 17.15 – 18.00 ч.
 
Гл.ас. д-р Силвия Георгиева
Кабинет: 1469
 
Латински език, Старогръцки език, Литература на ранното християнство, Старогръцка митология и религия, Древни митологии и религии, Мъжете и жените през античността и средновековието
вторник – 16.30 – 18.00 ч., петък – 10.30 – 12.15 ч.
Гл.ас. д-р Мария Христова
Гл.ас. д-р Мария Христова
Кабинет: 1525
 
Новогръцки език и литература, Специализиран превод, Делова кореспонденция на гръцки език
понеделник: 12.30 - 13.15 ч., сряда: 08.30 - 10.15 ч., 13.30 - 14.15 ч.
Гл. ас. д-р Десислава Йорданова
Гл. ас. д-р Десислава Йорданова
Кабинет: 1525,1469
 
Практически гръцки език, Специализиран превод на гръцки език, Бизнес гръцки език, Правопис и пунктуация на гръцкия език
вторник: 15.30 - 16.15 ч., сряда: 14.30 - 15.15 ч.; четвъртък : 15.30 - 16.15 ч.; петък : 13.30 - 14.15 .
 
Ас. д-р Наталия Сотирова
Кабинет: 1471
 
Практически гръцки език, Комуникативни стратегии в гръцкия език, Увод в академичното писане
вторник: 13.30 - 14.15 ч.; сряда: 12.30 - 14.15 ч. четвъртък: 13.30 - 14.15 ч.
 
Гл. ас. д-р Венцислав Божинов
Кабинет: 1559
 
Български фолклор, Увод във фолклористиката, Теренна фолклористика, Етнология на миграциите
понеделник – 09.30 – 11.15 ч.; петък – 15.30 - 17.15 ч.
Докторант Милена Джерекарова
Докторант Милена Джерекарова
Кабинет: 1333
 
 
 
 
Доц. д-р Ана Лулева
Кабинет: 1559
 
Етнография на България, Етнология на родството, Антропология на туризма, Културно наследство и музеи, Визуална антропология, Антропология на пола, Писане и управление на антропологичен проект
четвъртък: 08.30 - 09.15 ч., 16.30 - 18.00 ч.
 
Докторант Щерьо Щерев
 
 
 
 
 

Контакти

+359 73 588 523
+359 73 588 523
filologia@swu.bg

Адрес

Филологически факултет
ул. "Иван Михайлов" 66
2700 Благоевград, България

  • kaçak bahis - kaçak iddaa