Катедра по славистика

logo bg

Катедра по славистика

Ръководител: доц. д-р Маринела Младенова
Кабинет № 1563
Приемно време: вторник - 10:30 - 13:15 ч.; четвъртък - 12:30 - 13:15 ч.
Телефон: +359-73-588 528
e-mail:  marinela@swu.bg

Технически секретар – госпожа Елена Колова
e-mail: kgr@swu.bg

 

Преподаватели в катедрата по славистика

Проф. д-р Магдалена Панайотова
Проф. д-р Магдалена Панайотова
Кабинет: 1567
 
История на руската литература(руска литература на 19 и 20 век), Образът на Другия в литературата на Балканите, Журналистически жанрове
Вторник: 11.30 - 13.15 ч.; сряда 13.30 - 15.15 ч.
Доц. д-р Маринела Младенова
Доц. д-р Маринела Младенова
Кабинет: 1563
 
Сравнителна граматика на славянските езици,
Увод в славянската филология,
Съпоставително славянско езикознание,
Чешко-словашки езикови отношения и политики
вторник - 10:30 - 13:15 ч.; четвъртък - 12:30 - 13:15 ч.
 
Доц. д-р Анжелина Пенчева
Кабинет: 1561
 
 
вторник: 15:30 - 17:15 ч.; четвъртък: 09.30 - 11.15 ч.
Доц. д-р Светла Томанова
Доц. д-р Светла Томанова
Кабинет: 1469
 
 
вторник: 15.30 - 17.15 ч.; четвъртък: 12.30 - 13.15 ч., 15.30 - 16.15 ч.
 
Доц. д-р Дорка Иванова
Кабинет: 1469
 
 
вторник: 15.30 - 16.15 ч.; сряда: 15.30 - 16.15 ч. (в 3109)
Доц. д-р Петър Воденичаров
Доц. д-р Петър Воденичаров
Кабинет: 1563
 
Психолингвистика,
Норма и кодификация на южнославянските езици,
Въведение в теорията на масовите комуникации,
Език и пол,
Стратегии на езиково въздействие,
Социолингвистика
понеделник: 14.30 - 16.15 ч. (в 1433); сряда: 11.30 - 13.15 ч. (в 1433)
Гл. ас. д-р Михаела Кузмова
Гл. ас. д-р Михаела Кузмова
Кабинет: 1564
 
Проблеми на художествения превод, Историческа граматика на чешкия език, Практически чешки език
вторник: 14.30 - 16.15 ч.; сряда: 13.30 - 15.15 ч.
 
Ас. д-р Милен Малаков
Кабинет: 1563
 
Сравнителна граматика на славянските езици; Практически сръбски и хърватски език,
Словенски език,
Съвременни технически средства за превод
вторник: 13.30 - 15.15 ч.; сряда: 15:30 - 17:15 ч.
Гл. ас. д-р Елена Стоянова
Гл. ас. д-р Елена Стоянова
Кабинет: 1564
 
Практически сръбски език,
Практически хърватски език,
Специализиран превод,
Графични системи и правописни принципи в сръбския и хърватския език,
Фонетика и фонология на сръбския и хърватския език,
Морфофонология на сръбския и хърватския език,
Морфология на глагола в сръбския и хърватския език,
Морфология на сръбския и хърватския език, Синтаксис на сръбския и хърватския език, Лексикология на сръбския и хърватския език,
Историческа граматика на сръбския и хърватския език
понеделник: 08.30 - 09.15 ч., 12.30 - 13.15 ч.; четвъртък: 12.30 - 13.15 ч.
Преп. Дончо Георгиев
Преп. Дончо Георгиев
Кабинет: 1563
 
 
сряда: 10.30 - 11:15 ч., 12.30 - 13.15 ч.; четвъртък: 15.30 - 17:15 ч.
Ас. д-р Валентина Донева
Ас. д-р Валентина Донева
Кабинет: 1469
 
Практически руски език
в отпуск по майчинство
 
Ст. преп. Росита Щерева
Кабинет: 1469
 
 
понеделник: 11.30 - 13.15 ч. (в 3109); сряда: 12.30 - 13.15 ч.; четвъртък: 12.30 - 13.15 ч.
Ас. Павел Филипов
Ас. Павел Филипов
Кабинет: 1469
 
Руска литература на XIX и XX век
вторник: 12:30 - 14:15 ч.; четвъртък: 13.30 - 15.15 ч.
Докторант Мария Чорбаджиева
Докторант Мария Чорбаджиева
Кабинет: 1333
 
Славянски литератури/Чешка литература - част II
 
Докторант Дора Солакова
Докторант Дора Солакова
Кабинет: 1333
 
Български език за чуждестранни студенти,
Съвременен български език
 
 
Докторант Гинка Георгиева
Кабинет: 1333
 
 
 
 
 
Ас. д-р Дмитро Гергинов
Кабинет: 1469
 
 
сряда: 11.30 - 13.15 ч., четвъртък: 14:30 - 16:15 ч.
Докторант Димитър Димитров
Докторант Димитър Димитров
Кабинет: 1333
 
 
 
 
Ас. Соня Христова
Кабинет: 1469
 
 
 
сряда: 11:30 - 12:15 ч., 16.30 - 17.15 ч.; петък: 08.30 - 09.15 ч., 13.30 - 14.15 ч. (в 6308)
 
Докторант Роза Козарева
Кабинет: 1333
 
 
 
 
 
докторант Стоян Митов
Кабинет: 1333
 
 
 
 

Контакти

+359 73 588 523
+359 73 588 523
filologia@swu.bg

Адрес

Филологически факултет
ул. "Иван Михайлов" 66
2700 Благоевград, България

  • vipsuperbahis.com - canli bahis - kaçak iddaa
  • a101 aktuel - kacakbahiste.com - direkizle