enyeniadresi.com - a101 aktuel - canli bahis - kacakbahiste.com - direkizle - kaçak bahis - yacht charter turkey - porn
Специалности - ОКС "Магистър"

logo bg

Специалности - ОКС "Магистър"

1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И АНТРОПОЛОГИЯ НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА


ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: ФИЛОЛОГ  И  ЕТНОЛОГ (КУЛТУРНА И  СОЦИАЛНА   АНТРОПОЛОГИЯ   НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА)
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 1 ГОДИНА, 2 СЕМЕСТЪРА

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Студентът, завършил Магистърска програма "Английски език и антропология на Югоизточна Европа", получава образователно-квалификационна степен Магистър по филология и етнология (специалист и преводач по английски език и по културна и социална антропология на Югоизточна Европа). Програмата надгражда получените знания в бакалавърската степен на специалност "Чужд език и етнология". В общата концепция и на бакалавърската степен, и на магистърската степен е застъпено схващането за етнологията като синонимно название на социална антропология и културна антропология.

Изтеглете цялата информация за специалността!

Изтеглете учебната програма и конспектите!

In English:

CULTURAL AND SOCIAL ANTHROPOLOGY OF SOUTH-EASTERN EUROPE

 

2. БАЛКАНИСТИКА


ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: ФИЛОЛОГ-БАЛКАНИСТ
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 5 ГОДИНИ

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНA

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА:
Обучаваните в тази специалност се подготвят за реализация във всички области, изискващи специалисти с балканистично филологическо образование: средни и висши училища, научни институти, средства за масова информация, издателства, медии, библиотеки, музеи, културни центрове, държавна администрация, неправителствени организации, наши и чуждестранни туристически, търговски и други фирми.

Изтеглете цялата информация за специалността!

Изтеглете учебната програма и конспектите!

In English:

Balkan Studies

 

3. ЕЗИК И ЛИНГВИСТИКА В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ


ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: МАГИСТЪР ФИЛОЛОГ
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 1 ГОДИНA

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА:

На базата на придобитите знания и умения в бакалавърската образователно-
квалификационна степен студентите надграждат, допълват и разширяват своите
професионални качества и компетенции в областта на теорията и практиката:
на езикознанието;
на литературознанието;
на странознанието;
на превода и на неговите социокултурни аспекти;
на методиката на обучението по чужд език;
на филологическата научноизследователска дейност.

Изтеглете цялата информация за специалността!

Изтеглете учебната програма и конспектите!

In English:

Language and linguistics

 

4. ЖУРНАЛИСТИКА


ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: МАГИСТЪР ЖУРНАЛИСТ
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 1 ГОДИНА

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Магистърската програма осигурява комплексни познания и умения в областта на журналистическата работа. Студентите изучават фундаментални и специализиращи дисциплини и получават теоретични и практически познания в следните области: теория на жуналистиката, социални и полтически науки, знания в областта на хуманитаристиката, а също знания за медията като технология. Магистърската програма специализира филологическите компетентности по отношение на спецификата на журналистиката и дава основа за работа в електронните и в печатните медии. Допълнителни възможности за кариерно развитие дава курсът по чужд език.
Филологическият факултет осигурява възможност на студентите да практикуват във вестник „Филолог“, предаването на факултета на вълните на Радио Благоевград „В очите на света“, както и в други печатни и електронни медии в Благоевград и региона.

Изтеглете цялата информация за специалността!

Изтеглете учебната програма и конспектите!

In English:

Journalistic studies

 

5. МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ


ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: МАГИСТЪР ПО МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 2 ГОДИНИ

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ЗАДОЧНА

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Обучаваните в образователно-квалификационната степен "магистър" на тази ОКС, специализиращи в областта на методика на преподаването на английски език в средното училище, надграждат, допълват и разширяват своите професионални качества и компетенции в областта на теорията и практиката на методиката на обучението по английски език в средната образователна степен на българското училище. Студентите придобиват знания и умения в областта на английския език, както и в областта на методиката на преподаването му.

Изтеглете цялата информация за специалността!

Изтеглете учебната програма и конспектите!

In English:

MASTER OF METHODOLOGY IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING AT THE SECONDARY SCHOOL

 

6. ПРЕВОД И СЪВРЕМЕННА АНГЛОЕЗИЧНА ЛИТЕРАТУРА


ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: МАГИСТЪР ФИЛОЛОГ
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 1 ГОДИНА

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА:

На базата на придобитите знания и умения в бакалавърската образователно-
квалификационна степен студентите надграждат, допълват и разширяват своите
професионални качества и компетенции в областта на теорията и практиката:
- на литературознанието;
- на странознанието;
- на превода и на неговите социокултурни аспекти;
- на методиката на обучението по чужд език.

Изтеглете цялата информация за специалността!

Изтеглете учебната програма и конспектите!

In English:

TRANSLATION AND MODERN ENGLISH LITERATURE

 

7. СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ

 

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: МАГИСТЪР ПО СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 5 ГОДИНИ

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА

КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА:

Обучаваните в тази специалност се подготвят за реализация във всички области на обществения живот, в които се изисква филологическо образование: средни и висши училища, научни институти, средства за масова информация, издателства, медии, библиотеки, наши и чуждестранни фирми и други.
Завършилите специалността „Славянска филология получават образователен минимум:
- за основните проблеми на общото езикознание и литературната теория;
- за славянските езици и литератури;
- за историята и съвременното състояние на основния славянски език;
- за литературата на основния славянски език;
- за историята и съвременното състояние на българския език;
- за българската литература и фолклор;
- за теорията и практиката на превода.

Изтеглете цялата информация за специалността!

Изтеглете учебната програма и конспектите!

 

* Конспектите подлежат на промяна. Моля, информирайте се от Вашия преподавател.

Контакти

+359 73 588 523
+359 73 588 523
filologia@swu.bg

Адрес

Филологически факултет
ул. "Иван Михайлов" 66
2700 Благоевград, България

  • kaçak bahis - kaçak iddaa