enyeniadresi.com - a101 aktuel - canli bahis - kacakbahiste.com - direkizle - kaçak bahis - yacht charter turkey - porn
Exam Results

Exam results

Display # 
Title
Практически гръцки език, специалност Балканистика – I курс
Комуникативни стратегии на гръцки език, специалност Балканистика – IV курс
История и култура на гърците, специалност Балканистика – IV курс
Практически гръцки език, специалност Балканистика – IV курс
Правопис и пунктуация на гръцки език, специалност Приложна лингвистика – IV курс
Специализиран превод на гръцки език, специалност Приложна лингвистика – IV курс
Синтаксис на гръцки език, специалност Приложна лингвистика – III курс
Морфосинтаксис на гръцки език – II част, специалност Балканистика – III курс
Курсови работи по избираеми дисциплини, доц. Стоилов
25.06.2013 г., ПГК и морфология на българския език, доц. Стоилов
12.06.2013 г., 14.06.2013 г., доц. д-р Антони Стоилов - Българска морфология; Българска диалектология; Писмена и говорна култура
27.05.2013 г. - Практически гръцки език за Балканистика 3, гл. ас. д-р Десислава Йорданова
06.06.2013 г. - Специализиран превод на гръцки език за Балканистика 5, гл. ас. д-р Десислава Йорданова:
05.06.2013 г. - Практически гръцки език за Балканистика 5, гл. ас. д-р Десислава Йорданова
07.06.2013 г., Българска морфология; ПГК, доц. Антони Стоилов
30.05.2013 г. - Българска морфология за СФ 2 и за БФ 3О, доц. Антони Стоилов
2013 г., Етнология на балканските народи за Балканистика 4 редовно обучение, проф. Милена Беновска, д.и.н.
Руска класическа литература за Българска филология 2, ЗО, проф. Панайотова, хон. ас. Методиева
Странознание на втори чужд език (гръцки) за Приложна лингвистика 3, гл. ас. д-р Мария Христова
Практически гръцки език за Приложна лингвистика 3, гл. ас. д-р Мария Христова
Превод и редактиране на текст на втори чужд език (гръцки) за Приложна лингвистика 4, гл. ас. д-р Мария Христова
Синтаксис на втори чужд език (гръцки) за Приложна лингвистика 4, гл. ас. д-р Мария Христова
Практически гръцки език за Балканистика 4, гл. ас. д-р Мария Христова
Морфосинтаксис на гръцкия език – I част за Балканистика 3, гл. ас. д-р Мария Христова
5-и и 6-и февруари, ПГК, доц. Стоилов
31.01.2013 г., Балкански фолклор за Балканистика 1 редовно обучение, проф. Милена Беновска, д.и.н.
Комуникативни писмени стратегии на гръцки език за Балканистика 5, ас. Н. Сотирова
Гръцки език за Балканистика 2, ас. Н. Сотирова
Гръцки език за Балканистика 1, ас. Н. Сотирова
Гръцки език за ПЛ 4 (АЕ+ГрЕ), ас. Н. Сотирова
Стратегии на устната комуникация за ПЛ 1 (АЕ+ГрЕ), ас. Н. Сотирова
Съвременен български език, доц. Антони Стоилов
ПГК, доц. Антони Стоилов
Българска диалектология, доц. Антони Стоилов
Морфология на българския език, доц. Антони Стоилов
06.12.2012 г., Ислям и фолклорни традиции на българите мюсюлмани в Западните Родопи за Чужд език и етнология редовно обучение, проф. Милена Беновска
31.01.2013 г., Етнология на балканските народи за Чужд език и етнология 3 редовно обучение, проф. Милена Беновска
01.02.2013 г., Специализиран превод на гръцки език за Балканистика 5 редовно обучение, гл. ас. Десислава Йорданова
18.12.2012 г., Практически гръцки език за Балканистика 5 редовно обучение, гл. ас. Десислава Йорданова
19.12.2012 г., Практически гръцки език за ПЛ 2 редовно обучение, гл. ас. Десислава Йорданова
20.12.2012 г., Практически гръцки език за ПЛ 1 редовно обучение, гл. ас. Десислава Йорданова
Академическо писане за БФ 1, ас. д-р Люба Атанасова
29.01.2013 г. - Писмена и говорна култура за БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ 1, доц. Антони Стоилов
01.02.2013 г. - Българска морфология за БФ 2 и за БАЛКАНИСТИКА 3, доц. Антони Стоилов
31.01.2013 г. - Българска диалектология за Балканистика 5, доц. Антони Стоилов
31.01.2013 г. - Българска диалектология за БФ 3, доц. Антони Стоилов
29.01.2013 г. - Съвременен български език за АФ и ПрЛ, доц. Антони Стоилов
28.01.2013 г. Българска диалектология за СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ, доц. Антони Стоилов
28 януари 2013 г., СФ 3, Българска диалектология, доц. д-р Антони Стоилов
Магистърска програма по журналистика, декември 2012 г., изпит по редактиране при доц. Стоилов
Словообразуването в народните говори, доц. Ант. Стоилов, БФ 3, избираема дисциплина
ПГК за Славянска филология, доц. Антони Стоилов, 19. 12. 2012 г.
ПГК за ПОБЕЧЕ, I курс, доц. Антони Стоилов, 17. 12. 2012 г.
15.12.2012 г., Българска диалектология за БФ, доц. Стоилов:
14.12.2012 г., Българска морфология за БФ 2, задочно обучение, доц. Стоилов:
12.12.2012 г., ПГК за БФ 1, задочно обучение, доц. Стоилов
Българска диалектология, 15.11.2012 г.
Българска морфология, 10.11.2012 г., Задочно БФ
Писмена и говорна култура, 10.11.2012 г., Задочно БФ, I к.

Contacts

+359 73 588 523
+359 73 588 523
filologia@swu.bg

Address

Faculty of Philology
66, “Ivan Mikhailov” St.
2700 Blagoevgrad, Bulgaria

Useful Links

  • kaçak bahis - kaçak iddaa